Преводът в реално време се поддържа като платена добавка за Webex Срещи на версия 41.5 и по-нови сайтове.

Започвайки с актуализацията 41.6, Webex Events (нов) уебинар режим поддържа превод в реално време като платена добавка за планове, поддържащи до 10 000 потребители.

Освен Webex Срещи иWebex Събития (нови), с актуализацията 41.7, приложението Webex поддържа превод в реално време. Събранията започнаха или се присъединиха от пространство не поддържат превод в реално време.


Преводът в реално време трябва да бъде разрешен от администратора на сайта Ви за Webex Срещи и Webex Събития (нови).

За повече информация относно превода в реално време вижте Превод в реално време в Webex събрания и събития.

1

Включете Webex асистента, като задържите курсора на курсора върху Webex помощника и щракнете върху Включване на помощника на Webex.

2

Изберете Опции за превод за затворени надписи и изберете езика, на който искате да преведем реч.


 

Не всички диалекти са включени в превода.

Всеки участник може да избере свой собствен предпочитан език, на който Webex Assistant да превежда. Въпреки това максималният брой уникални езици, които могат да се използват едновременно в събрание, е пет.

1

Включете Помощника на Webex, като докоснете помощника на Webex > Включете Webexпомощника .

2

Докоснете помощника на Webex и превключвайте Затворени надписи включен.

3

Докоснете Избор на език и изберете езика, на който искате Помощникът на Webex да превежда реч.


 

Не всички диалекти са включени в превода.

Всеки участник може да избере свой предпочитан език, на който помощникът на Webex да превежда. Въпреки това максималният брой уникални езици, които могат да се използват едновременно в събрание, е пет.

4

Излезте от настройките на Webex Помощник, за да запазите тези настройки.