Zvukové hovory

Pokud někomu voláte z aplikace pro počítač nebo mobilní aplikaci, můžete před zahájením hovoru vypnout video vytvořením an zvukového hovoru .

Videohovory

Pokud chcete, aby vás osoba viděla, zavolejte a videohovor . Můžete to provést z počítače, mobilního zařízení nebo webu. Pokud změníte názor, můžete vždy vypněte video během hovoru.

A pokud nechcete sdílet vaše video v žádném z přijímaných hovorů, můžete vypnout video pro všechny příchozí hovory také.

Pokud jste nastavit v Webex Calling , je třeba upozornit na několik věcí:

  • Když zahájíte zvukový hovor a poté se rozhodnete přejít na videohovor, video se přenese, pouze když příjemce zapne video.
  • Když zahájíte videohovor a kterákoli strana se rozhodne vypnout své video, nepřenáší se žádné video pro žádnou stranu.