Zvukové hovory

Pokud někomu voláte z počítače nebo mobilní aplikace, můžete před zahájením hovoru vypnout video pomocí zvukového hovoru.

Videohovory

Nebo pokud chcete, aby vás daná osoba viděla, uskutečněte videohovor. Můžete to udělat z počítače, mobilu nebo webu. Pokud si to rozmyslíte, můžete během hovoru vždy vypnout video.

A pokud byste raději nesdíleli své video v žádném z přijatých hovorů, můžete vypnout video i pro všechny příchozí hovory.

Pokud jste nastaveni ve službě Webex Calling, je třeba poznamenat několik věcí:

  • Když uskutečníte zvukový hovor a poté se rozhodnete změnit na videohovor, video se přenáší pouze v případě, že příjemce zapne své video.
  • Když uskutečníte videohovor a poté se kterákoli ze stran rozhodne své video vypnout, žádné video se nepřenáší na žádnou ze stran.