Połączenia audio

Jeśli dzwonisz do kogoś z komputera stacjonarnego lub aplikacji mobilnej, możesz wyłączyć wideo przed rozpoczęciem połączenia, wykonując połączenie audio.

Połączenia wideo

Lub, jeśli chcesz, aby osoba mogła Cię zobaczyć, wykonaj połączenie wideo. Można to zrobić na komputerze, telefonie komórkowym lub w sieci. Jeśli zmienisz zdanie, zawsze możesz wyłączyć wideo podczas rozmowy.

A jeśli wolisz nie udostępniać swojego wideo w żadnej z odebranych połączeń, możesz wyłączyć wideo także dla wszystkich połączeń przychodzących.

Jeśli jesteś skonfigurowany z usługą Webex Calling, należy zwrócić uwagę na pewne kwestie:

  • Po nawiązaniu połączenia audio, a następnie wybraniu zmiany połączenia wideo, obraz wideo jest przekazywany tylko wtedy, gdy odbiorca włączy swój obraz wideo.
  • Po nawiązaniu połączenia wideo, a następnie każda ze stron zdecyduje się wyłączyć swoje wideo, wideo nie jest przekazywane dla każdej ze stron.