Audio pozivi

Ako pozivate nekoga sa radne površine ili mobilne aplikacije, možete da isključite video pre nego što započnete poziv tako što ćete upućiti audio poziv.

Video pozivi

Ili, ako želite da osoba bude u mogućnosti da vas vidi, pozovite broj telefona kao video poziv. To možete da uradite sa radne površine, mobilnog uređaja ili veba. Ako se predomislite, uvek možete da isključite video prenos tokom poziva.

A ako ne želite da delite video prenos ni u kom od poziva koje primite, možete da isključite i video prenos za sve dolazne pozive .

Ako vam je podesiti sa Webex Calling, treba da na primetite neke stvari:

  • Kada obavite audio poziv, a zatim odaberete da promenite na datoteku za video poziv, video se prenosi samo kada primalac uključi video prenos.
  • Kada napravite sastanak video poziv bilo koja strana odluči da isključi svoj video prenos, nijedan video prenos se ne prenosi ni za jednu stranu.