Audio pozivi

Ako pozivate nekoga sa radne površine ili mobilne aplikacije, možete da isključite video zapis pre nego što započnete poziv tako što ćete pozvati zvuk.

Video pozivi

Ili, ako želite da osoba može da vas vidi, obavite svoj poziv videopozivom. To možete da uradite sa radne površine, mobilnog ili veba. Ako se predomislite, uvek možete da isključite video tokom poziva.

A ako želite da ne delite video u bilo kom pozivu koji primite, možete da isključite video i za sve dolazne pozive.