Breakoutové relace jsou k dispozici na webech WBS40.9 a novějších. Informace o verzi aplikace Webex Meetings, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Ke schůzce lze přidat maximálně 100 zalomných relací.

1

Pokud dialogové okno Přiřazení relací přerušení ještě není otevřené, otevřete ho kliknutím na Breakout sessions.

Tlačítko Breakout sessions

 

Dialogové okno Přiřazení relace přerušení může mít současně otevřené pouze jeden hostitel nebo spoluhostovatelé.

2

Chcete-li přidat relaci přerušení, klepněte na tlačítko Přidat relaci a zadejte nový název relace nebo stisknutímklávesy Enter použijte výchozí název.

3

Pokud chcete přejmenovat relaci přerušení, najeďte myší na název relace, klikněte naPřejmenovat a zadejte nový název.

Přejmenovat relaci přerušení
4

Pokud chcete odstranit relaci přerušení, najeďte myší na relaci přerušení a klikněte na Odstranit.

Všichni účastníci relace nebudou přiřazeni.

1

Klepněte na Další možnosti Další možnosti > breakout session.


 

Pokud tlačítko Breakout Session není k dispozici, někdo jiný upravuje relace přerušení. Zeptejte se hostitele nebo spoluhostovate, jestli dělají změny.

2

Pokud chcete přidat relaci rozehádky, klepněte na Přidat nebo Přidat relaci a pak zadejte nový název relace nebo klepněte na Uložit, abyste mohli použít výchozí název.

3

Chcete-li přejmenovat relaci přerušení, klepněte na ... vedle názvu relace klepněte na Přejmenovat, zadejte nový název a klepněte na Uložit .

Přejmenovat relaci přerušení
4

Chcete-li odstranit relaci přerušení, klepněte na ... vedle názvu relace a potom klepněte na Odstranit relaci.