Breakout relace jsou k dispozici na stránkách WBS40.9 a novějších. WBS41.9 a Room OS 10 jsou vyžadovány na zařízeních, aby bylo možné používat breakout sessions. Informace o tom, kterou verzi schůzek používáte, najdete v tématu Vyhledání čísla verze Webex Meetings.

Ke schůzce lze přidat maximálně 100 breakout sessions.

1

Pokud dialogové okno Přiřazení relace přerušení ještě není otevřené, otevřete ho kliknutím na Breakout sessions.

Tlačítko Breakout sessions

 

Pouze jeden hostitel nebo spoluhostitel může mít současně otevřené dialogové okno Přiřazení relace přerušení.

2

Zvolte přidání, přejmenování nebo odstranění relace přerušení:

 • Pokud chcete přidat breakout session, klikněte na Přidat relacia zadejte nový název relace nebo stisknutím klávesy Enter použijte výchozí název.
  Přidat schůzku ve skupině

  Přiřaďte účastníky k této relaci nebo přesuňte účastníky z jiné relace do tétorelace .

 • Pokud chcete přejmenovat breakout session, najeďte myší na název relace, klikněte na Přejmenovata zadejte nový název.
  Přejmenování relace přerušení
 • Pokud chcete odstranit breakout session, najeďte myší na breakout session a klikněte na Delete.

  Všichni účastníci relace budou nepřiřazeni.

1

Klepněte na Další možnosti > Další možnosti relaci přerušení.


 

Pokud tlačítko Breakout Session není k dispozici, někdo jiný upravuje breakoutové relace. Zeptejte se hostitele nebo spoluhostitele, jestli provádí změny.

2

Pokud chcete přidat breakout session, klepněte na Přidat nebo Přidat relaci azadejte nový název relace nebo klepněte na Uložit a použijte výchozí název.

 • Pokud chcete přidat breakout session, klepněte na Přidat nebo Přidat relaci azadejte nový název relace nebo klepněte na Uložit a použijte výchozí název.
  Přidat schůzku ve skupině

  Přiřaďte účastníky k této relaci nebo přesuňte účastníky z jiné relace do tétorelace .

 • Chcete-li přejmenovat breakout session, klepněte na ... vedle názvu relace, klepněte na Přejmenovat ,zadejte nový název a potom klepněte na Uložit.
  Přejmenování relace přerušení
 • Chcete-li odstranit breakout session, klepněte vedle názvu relace na ... a potom klepněte na Odstranit relaci .

1

Klepněte na Další možnosti > Rozšířené > relace přerušení.


 

Pokud tlačítko Breakout Session není k dispozici, někdo jiný upravuje breakoutové relace. Zeptejte se hostitele nebo spoluhostitele, jestli provádí změny.

2

Zvolte přidání, přejmenování nebo odstranění relace přerušení:

 • Pokud chcete přidat breakout session, klepněte na Přidat relaci.
 • Chcete-li přejmenovat breakout session, klepněte na ... vedle názvu relace, klepněte na Přejmenovat ,zadejte nový název a klepněte na OK.
 • Chcete-li odstranit breakout session, klepněte na ... vedle názvu relace a potom klepněte na Odstranit relaci .