Den här funktionen stöds på Webex Meetings och Webex Webbsysklar. Den här funktionen finns tillgänglig på vår videonät-klara mötesplattform i Webex-appen.

Högst 100 breakoutmöten kan läggas till i mötet.

1

Om tilldelningarna för det här mötet dialogruta inte redan är öppna klickar du på Breakout-möten för att öppna det.

Knappen För möten

 

Endast en värd eller cohost kan ha tilldelningstilldelningen för det dialogruta mötet öppet åt gången.

2

Välj att lägga till, byta namn på eller ta bort en privat möte:

 • Om du vill privat möte ett möte klickar du på Lägg till session och anger ett nytt namn på mötet eller trycker på Retur för att använda standardnamnet.
  Lägg till session

  Tilldela mötesdeltagare till detta möte eller flytta mötesdeltagare från ett annat möte till detta.

 • Om du vill byta privat möte namn håller du muspekaren över sessionsnamnet, klickar på Bytnamn och anger sedan ett nytt namn.
  Byt namn privat möte
 • För att ta bort privat möte, håll muspekaren privat möte och klicka sedan på Ta bort.

  Alla mötesdeltagare i sessionen kommer att tas bort.

1

Tryck på Fler Fler alternativ > under ett breakoutmöte.


 

Om knappen För det här mötet inte är tillgänglig redigerar någon annan det här mötet. Fråga värden eller cohost om de gör ändringar.

2

För att lägga privat möte, knacka på Lägg till eller Lägg till sessionoch ange sedan ett nytt namn på mötet eller tryck på Spara för att använda standardnamnet.

 • För att lägga privat möte, knacka på Lägg till eller Lägg till sessionoch ange sedan ett nytt namn på mötet eller tryck på Spara för att använda standardnamnet.
  Lägg till session

  Tilldela mötesdeltagare till detta möte eller flytta mötesdeltagare från ett annat möte till detta.

 • För att byta namn på privat möte, tryck ... bredvid sessionsnamnet, knacka på Bytnamn, ange ett nytt namn och knacka sedan på Spara.
  Byt namn privat möte
 • För att ta privat möte, tryck ... bredvid sessionsnamnet och knacka sedan på Ta bort session.
1

Tryck på Fler > Avancerade > det här mötet.


 

Om knappen För det här mötet inte är tillgänglig redigerar någon annan det här mötet. Fråga värden eller cohost om de gör ändringar.

2

Välj att lägga till, byta namn på eller ta bort en privat möte:

 • För att lägga till en privat möte knackar du på Lägg till session.
 • För att byta namn på privat möte namn, tryck ... bredvid sessionsnamnet, knacka på Bytnamn, ange ett nytt namn och tryck sedan på OK.
 • För att ta privat möte en session trycker du på ... bredvid sessionsnamnet och knackar sedan på Ta bort session.