Utbtruddsøkter er tilgjengelige på WBS40.9 og nyere nettsteder. WBS41.9 og Room OS 10 kreves på enheter for å kunne bruke breakout-økter. Hvis du vil finne ut hvilken versjon av Møter du bruker, se Finne versjonsnummeret for Webex Meetings.

Maksimalt 100 breakout-økter kan legges til i møtet.

1

Hvis dialogboksen Tilordning av separatøkter ikke allerede er åpen, klikker du på Separatøkter for å åpne den.

Separatøkter-knapp

 

Bare én vert eller medvert kan ha dialogboksen Tilordning av separatøkt åpen om gangen.

2

Velg å legge til, gi nytt navn til eller slette en utbryterøkt:

 • Hvis du vil legge til en utbryterøkt, klikker du Legg til økt , og deretter skriver du inn et nytt navn for økten eller trykker ENTERfor å bruke standardnavnet.
  Legg til økt

  Tilordne deltakere til denne økten, eller flytt deltakere fra en annen økt til denne.

 • Hvis du vil gi nytt navn til en utbruddsøkt, holder du pekeren over øktnavnet, klikker Gi nytt navn , og deretter skriver du inn et nyttnavn.
  Gi nytt navn til utbryterøkt
 • Hvis du vil slette en utbryterøkt, holder du pekeren over utbryterøkten, og deretter klikker du Slett.

  Alle deltakerne i økten blir ikke tilordnet.

1

Trykk på Flere alternativer Flere alternativer > Separatøkt.


 

Hvis Separatøkt-knappen ikke er tilgjengelig, redigerer noen andre separatøktene. Spør verten eller medverten om de gjør endringer.

2

Hvis du vil legge til en utbruddsøkt, trykker du Legg til eller Legg til økt , og deretter skriver du inn et nytt navn for økten eller trykker Lagre for å bruke standardnavnet.

 • Hvis du vil legge til en utbruddsøkt, trykker du Legg til eller Legg til økt , og deretter skriver du inn et nytt navn for økten eller trykker Lagre for å bruke standardnavnet.
  Legg til økt

  Tilordne deltakere til denne økten, eller flytt deltakere fra en annen økt til denne.

 • Hvis du vil gi nytt navn til en utbruddsøkt, trykker du ... ved siden av øktnavnet, trykker Gi nytt navn , skriver inn et nytt navn og tapper deretter Lagre.
  Gi nytt navn til utbryterøkt
 • Hvis du vil slette en utbryterøkt, trykker du ... ved siden av øktnavnet, og deretter tapper du Slett økt.

1

Tapp Flere alternativer > Avansert > Utbryterøkt.


 

Hvis Separatøkt-knappen ikke er tilgjengelig, redigerer noen andre separatøktene. Spør verten eller medverten om de gjør endringer.

2

Velg å legge til, gi nytt navn til eller slette en utbryterøkt:

 • Hvis du vil legge til en utbryterøkt, tapper du Legg til økt.
 • Hvis du vil gi nytt navn til en utbruddsøkt, trykker du ... ved siden av øktnavnet, trykker Gi nytt navn , skriver inn et nytt navn og tapper deretter OK.
 • Hvis du vil slette en utbryterøkt, trykker du ... ved siden av øktnavnet, og deretter tapper du Slett økt.