Zadejte výchozí službu a stránku pro váš web

Tento postup je určen pouze pro podnikové weby. Můžete zadat službu (například Webex Meetings nebo Webex Events) a stránku, která se poprvé zobrazí, když uživatel vstoupí na váš web.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti .

2

Posuňte se dolů k části Možnosti webu.

3

Chcete-li zadat výchozí službu, vyberte z rozevíracího seznamu Zobrazit tuto službu všem uživatelům ve výchozím nastavení.

4

Chcete-li zadat výchozí stránku, vyberte stránku z rozevíracího seznamu Výchozí stránka.

5

Změny uložte zvolením možnosti Aktualizovat.

Změna výchozí stránky

Můžete určit stránku, která se zobrazí při přihlášení uživatelů. Uživatelé mohou přepsat vaše nastavení a vybrat jinou výchozí stránku ve svých profilech My Webex.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na jednu z následujících možností:

  • Konfigurace > Webex Meetings
  • Konfigurace > Webex Events > Možnosti
  • Konfigurace > Webex Training
2

V části Výchozí možnosti vyberte výchozí stránku, kterou chcete zobrazit v seznamu Výchozí stránka pro Můj Webex.

  • V aplikaci Webex Meetings vyberte možnost Procházet schůzky, Připojit se k neuvedené schůzce, Mé naplánované schůzky nebo Zahájit okamžitou schůzku.

     

    Chcete-li vyloučit zobrazení seznamu schůzek na vašem webu, přejděte na Konfigurace > Společná nastavení webu > Možnosti a vyberte možnost Všechny schůzky/ události/ relace musí být neuvedené.

  • V případě událostí Webex vyberte z záznamů událostí, seznamu událostí, naplánování události, vyhledávání nebo událostí na webu.
  • V případě aplikace Webex Taining vyberte možnost Procházet schůzky, Připojit se k neuvedené relaci, Nahrávání relací, nebo Zahájit okamžitou relaci.
3

Zvolte Aktualizovat.