Zadajte predvolenú službu a stránku pre vašu lokalitu

Tento postup je len pre podnikové lokality. Môžete špecifikovať službu (napr. Webex Stretnutia, príp Webex Udalosti) a stránku, ktorá sa ako prvá zobrazí, keď používateľ vstúpi na vašu lokalitu.

1

Prihláste sa do Webex Site Administration a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > možnosti.

2

Prejdite nadol na Možnosti lokality oddiele.

3

Ak chcete zadať predvolenú službu, vyberte službu z Štandardne zobrazovať túto službu všetkým používateľom rozbaľovací zoznam.

4

Ak chcete zadať predvolenú stránku, vyberte stránku z Predvolená stránka pre rozbaľovací zoznam.

5

Vyberte Aktualizovať aby sa zmeny uložili.

Zmeňte predvolenú stránku

Môžete určiť stránku, ktorá sa zobrazí po prihlásení používateľov. Používatelia môžu prepísať vaše nastavenia a vybrať si inú predvolenú stránku vo svojom My Webex profilov.

1

Prihláste sa do Webex Správa stránky a prejdite na jednu z nasledujúcich možností:

  • Konfigurácia > Webex stretnutia
  • Konfigurácia > Webex udalosti > možnosti
  • Konfigurácia > Školenie Webex
2

V Predvolené možnosti vyberte predvolenú stránku, ktorá sa má zobraziť, z Predvolená stránka pre My Webex zoznam.

  • Pre Webex stretnutia, vyber z Prehľadávať stretnutia, Pripojte sa k nezaradenej schôdzi, Moje plánované stretnutia, alebo Začnite okamžité stretnutie.

     

    Ak chcete vylúčiť zobrazovanie zoznamu stretnutí na vašej lokalite, prejdite na stránku Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > možnosti a vyberte Všetky stretnutia/udalosti/relácie musia byť neuvedené.

  • Pre Webex Udalosti, vyberte si Záznamy udalostí, Zoznam udalostí, Naplánujte si udalosť, Vyhľadávanie, alebo Udalosti na stránke.
  • Pre Webex Taining, vyberte si z Prehľadávať stretnutia, Pripojte sa k neuvedenej relácii, Nahrávanie relácií, alebo Spustite okamžitú reláciu.
3

Vyberte Aktualizovať.