V závislosti na vaší konfiguraci Jabber můžete nahrát hovory probíhající mezi vámi a jiným uživatelem. Nahrávání může zahájit i ukončit kterákoliv osoba. Po ukončení hovoru jeden z vás obdrží e-mail s odkazem ke stažení nahrávky.

1

Na kartě Telefon Jabber vytočte číslo konferenčního mostu nebo klikněte na odkaz, který jste obdrželi. Poté v případě potřeby zadejte kód .

2

V okně hovoru kliknutím na tlačítko Více zobrazte nabídku a zvolte možnost Záznam.

Po několika sekundách strojový hlas oznámí, že nahrávání bylo zahájeno.
3

Nahrávání ukončíte kliknutím na možnost Více > Zastavit. Nahrávání se zastaví automaticky, když hovor skončí, a odešle se odkaz na nahrávku.