בהתאם לתצורתך המפטפטת, ניתן להקליט שיחות בינך לבין משתמש אחר. כל אחד מהשניים יכול להתחיל ולהפסיק את ההקלטה. לאחר סיום השיחה, אחד מכם יקבל דואר אלקטרוני עם קישור כדי להוריד את ההקלטה.

1

בכרטיסייה הטלפון ג'אבר, חייג את מספר גשר הוועידה או לחץ על הקישור שניתן לך. לאחר מכן, הזן את קוד הסיסמה, אם יש צורך בכך.

2

בחלון השיחה, לחץ על עוד כדי להציג את התפריט ולבחור רשומה.

לאחר מספר שניות, קול אוטומטי מודיע שהקלטת החלה.
3

כדי להפסיק את ההקלטה, לחץ על More > עצור ההקלטה נפסקת באופן אוטומטי כאשר השיחה מסתיימת וקישור להקלטה נשלח.