U hovorů Cisco Jabber aplikace použije vaše telefonní číslo do zaměstnání a zobrazí toto číslo volané osobě.

V závislosti na nastavené vašeho účtu můžete volat různými způsoby.

S účtem základních telefonních služeb můžete uskutečňovat zvukové hovory pomocí protokolu VoIP (Voice over Internet Protocol ). Správce systému může u vašeho účtu povolit také následující funkce:

S účtem základních telefonních služeb můžete uskutečňovat zvukové/video hovory pomocí protokolu VoIP (Voice over Internet Protocol ). Funkce videa je ve výchozím nastavení povolena. Správce systému může povolit také funkci DVO. S touto funkcí můžete volat pomocí čísla svého pracovního telefonu a vaší mobilní hlasové sítě.

To, zda vám správce systému povolil funkci DVO, můžete zjistit v nastaveních účtu .

  • Video: Lze uskutečňovat videohovory.


  • Funkce DVO je k dispozici pouze u telefonů iPhone. V prostředí Collaboration Edge není funkce podporována. Pokud jste mimo kancelář, vyžaduje tato funkce použití sítě VPN .

V následující tabulce je srovnáno chování hovorů přes VoIP a přes funkci DVO na základě různých kritérií:

Tabulka 1. Srovnání chování hovorů přes VoIP a přes funkci DVO
Kritéria VoIP DVO
Použité sítě Wi-Fi nebo mobilní datové sítě Mobilní hlasová síť
Maximální počet současných hovorů Dvě

V daný okamžik může být aktivní pouze jeden hovor, přičemž druhý hovor je automaticky podržen.

Jeden

Funkce v rámci hovorů

(například přidržení nebo konference)

K dispozici Není k dispozici
Příchozí volání Otevřeno v aplikaci Cisco Jabber Otevřeno v nativní telefonní aplikaci
Odchozí hovory Cisco Jabber okamžitě vytáčí číslo, které zadáte. Podnikový telefonický systém vám před vytočením vámi zadaného čísla zavolá zpět.

V následující tabulce jsou uvedena nastavení hovorů, která můžete upravit v nabídce nastavení Cisco Jabber na základě nastavení účtu telefonních služeb.

Tabulka 2. Nastavení hovorů
Pokud je váš účet… Tato nastavení Cisco Jabber můžete změnit
Video povoleno

Odeslat automaticky: Pomocí tohoto nastavení můžete zapnout a vypnout automatické video hovory .

Mobilní datová síť: Toto nastavení použijte k automatickému zapnutí nebo vypnutí videa při použití mobilní datové sítě.


 

Pokud povolíte režim s nízkou šířkou pásma, tyto možnosti nebudou k dispozici.

Funkce DVO není povolena Režim s nízkou šířkou pásma: Toto nastavení použijte k optimalizaci zvuku v případě, že uskutečňujete hovory VoIP, když jste připojeni k síti s nízkou šířkou pásma .
Funkce DVO je povolena

Možnosti volání: Určete, zda chcete, aby systém Cisco Jabber vždy uskutečňoval hovory přes VoIP, vždy uskutečňoval hovory přes vaší mobilní hlasovou síť, nebo aby automaticky vybral způsob volání podle síťového připojení.

Režim s nízkou šířkou pásma : Pokud zvolíte možnost volání využívající VoIP, Cisco Jabber zobrazí nastavení Režim s nízkou šířkou pásma. Toto nastavení použijte k optimalizaci zvuku v případě, že uskutečňujete hovory VoIP, když jste připojeni k síti s nízkou šířkou pásma.