Als u Cisco Jabber belt, gebruikt de app uw werknummer en toont die dat werknummer aan de persoon die u belt.

U kunt op verschillende manieren een oproep plaatsen, afhankelijk van de manier waarop uw account is ingesteld.

Controleer uw accountinstellingen om na te gaan of uw systeembeheerder de functie DVO heeft ingeschakeld.

In de volgende tabel wordt het belgedrag tussen VoIP- en DVO-gesprekken vergeleken, op basis van verschillende criteria:

Tabel 1. Vergelijking van het belgedrag van VoIP- en DVO-gesprekken
criteria VoIP DVO
Gebruikte netwerken Wi-Fi- of mobiele gegevensnetwerken Mobiel spraaknetwerk
Maximum aantal gesprekken tegelijk Twee

Er is slechts één gesprek tegelijkertijd actief. Het andere gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.

Eén

Functies tijdens gesprek

(zoals In wacht of Conferentie)

Beschikbaar Niet beschikbaar
Inkomende oproepen Openen in Cisco Jabber Openen in systeemeigen telefoontoepassing
Uitgaande oproepen Cisco Jabber belt onmiddellijk het nummer dat u invoert. Het telefoonsysteem van het bedrijf belt u terug voordat het nummer dat u invoert, wordt gebeld.

De volgende tabel bevat de gespreksinstellingen die u via het menu Instellingen van Cisco Jabber kunt opgeven op basis van de instelling van uw Telefoonservices-account.

Tabel 2. Gespreksinstellingen
Als het volgende voor uw account geldt... U kunt de volgende Cisco Jabber-instellingen wijzigen
Video ingeschakeld

Verzend automatisch: gebruik deze instelling om automatische verzending van video bij gesprekken in en uit te schakelen.

Mobiel gegevensnetwerk: gebruik deze instelling om video automatisch in of uit te schakelen wanneer u een mobiel gegevensnetwerk gebruikt.


 

Deze opties zijn niet beschikbaar als u de modus voor lage bandbreedte inschakelt.

DVO niet ingeschakeld Lage bandbreedte: gebruik deze instelling om de audio te optimaliseren bij het voeren van VoIP-gesprekken wanneer u verbonden bent met een netwerk met lage bandbreedte.
DVO ingeschakeld

Belopties: geef aan of via Cisco Jabber altijd VoIP-gesprekken wilt voeren, altijd gesprekken via uw mobiele spraaknetwerk wilt voeren of automatisch de belmethode wilt selecteren op basis van uw netwerkverbinding.

Lage bandbreedte: als u een beloptie selecteert die VoIP gebruikt, geeft Cisco Jabber de instelling Lage bandbreedte weer. Gebruik deze instelling om audio te optimaliseren bij het voeren van VoIP-gesprekken wanneer u verbonden bent met een netwerk met lage bandbreedte.