Gdy dzwonisz do Cisco Jabber, aplikacja korzysta z Twojego służbowego numeru telefonu i wyświetla ten numer osobie , do której dzwonisz.

Możesz nawiązywać połączenia na różne sposoby, w zależności od konfiguracji konta.

Podstawowe konto Usług telefonicznych umożliwia wykonywanie połączeń głosowych przy użyciu protokołu Voice over Internet Protocol (VoIP). Administrator systemu może również włączyć następujące funkcje na Twoim koncie:

Podstawowe konto usług telefonicznych umożliwia wykonywanie połączeń audio/wideo przy użyciu protokołu Voice over Internet Protocol (VoIP). Funkcja połączeń wideo jest domyślnie włączona. Administrator systemu może również włączyć funkcję Połącz za pośrednictwem pakietu Office. Ta funkcja umożliwia dzwonienie przy użyciu służbowego numeru telefonu i sieci komórkowej.

Sprawdź ustawienia konta , aby upewnić się, że administrator systemu włączył funkcję DVO.

  • Wideo: Umożliwia wykonywanie połączeń wideo.


  • DVO jest dostępne tylko na iPhonie. Nie jest obsługiwana w środowisku Collaboration Edge. Do korzystania z tej funkcji wymagana jest sieć VPN, gdy jesteś poza biurem.

W poniższej tabeli porównano zachowanie połączeń między połączeniami VoIP i DVO w oparciu o różne kryteria:

Tabela 1. Porównanie działania połączeń VoIP i Dzwoń za pośrednictwem biura
Kryteria VoIP Dzwoń za pośrednictwem biura
Używane sieci Wi-Fi oraz sieci danych telefonii komórkowej Głosowa sieć komórkowa
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń Dwa

Tylko jedno połączenie jest aktywne w danej chwili — drugie jest automatycznie wstrzymywane.

Jeden

Funkcje dostępne w trakcie połączeń

(np. wstrzymanie lub połączenia konferencyjne)

Dostępny Niedostępne
Połączenia przychodzące Otwierane w aplikacji Cisco Jabber Otwierane w aplikacji telefonu macierzystego
Połączenia wychodzące Cisco Jabber natychmiast dzwoni pod wprowadzony numer Korporacyjny system wywołania oddzwania, zanim zadzwoni pod wprowadzony numer.

W poniższej tabeli wymieniono ustawienia połączeń, które można wybrać w menu Ustawienia Cisco Jabber w zależności od konfiguracji usług telefonicznych na koncie użytkownika.

Tabela 2. Ustawienia połączeń
Jeśli konto to... Możesz zmienić te ustawienia aplikacji Cisco Jabber
Tryb wideo włączony

Wysyłaj automatycznie: to ustawienie służy do włączania i wyłączania automatycznego uruchamiania wideo podczas połączeń .

Sieć danych telefonii komórkowej: — to ustawienie służy do włączania i wyłączania automatycznego uruchamiania wideo podczas połączeń za pośrednictwem sieci danych telefonii komórkowej.


 

Te opcje są niedostępne po włączeniu trybu niskiej przepustowości.

Nie włączono funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura Tryb małej przepustowości: to ustawienie służy do optymalizowania dźwięku podczas połączeń VoIP za pośrednictwem sieci o małej przepustowości .
Włączono funkcję Dzwoń za pośrednictwem biura

Opcje połączeń: określają, czy aplikacja Cisco Jabber ma zawsze nawiązywać połączenia VoIP, zawsze nawiązywać połączenia przy użyciu głosowej sieci komórkowej czy automatycznie wybierać metodę połączenia na podstawie używanego połączenia sieciowego.

Tryb małej przepustowości: jeśli wybrano opcję połączeń przy użyciu funkcji VoIP, w aplikacji Cisco Jabber jest wyświetlane ustawienie trybu małej przepustowości. To ustawienie pozwala zoptymalizować dźwięk podczas połączeń VoIP za pośrednictwem sieci o małej przepustowości.