1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Konfigurace > Nastavení společného webu > Možnosti.

2

Posuňte se dolů na Možnosti webu a zaškrtněte políčko vedle položky Povolit virtuální pozadí.

Chcete-li umožnit uživatelům vybrat si vlastní pozadí, zaškrtněte políčko vedle položky Povolit uživatelům přidat vlastní pozadí.


 

Vlastní obrázky na pozadí můžete uložit místně do počítače nebo mobilního zařízení. Obrázky na pozadí nelze nahrát do cloudu. Pokud hostitel nebo účastník schůzky chce použít stejný obrázek na jiném zařízení, musí jej znovu přidat do nového zařízení.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte do nabídky Nastavení organizace a přejděte do části Virtuální pozadí.

2

Zapněte přepínač v části Povolit virtuální pozadí.

Chcete-li umožnit uživatelům vybrat si vlastní pozadí, zaškrtněte políčko vedle položky Povolit uživatelům přidat vlastní pozadí.

Informace o správě nastavení virtuálního pozadí na webech 42.1 a novějších najdete v tématu Správa obrázků virtuálního pozadí v prostředí Control Hub.


 

Vlastní obrázky na pozadí můžete uložit místně do počítače nebo mobilního zařízení. Obrázky na pozadí nelze nahrát do cloudu. Pokud hostitel nebo účastník schůzky chce použít stejný obrázek na jiném zařízení, musí jej znovu přidat do nového zařízení.