1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Bla ned til Alternativer for nettsted og merk av for Aktiver virtuell bakgrunn.

Hvis du vil la brukerne velge sine egne bakgrunner, merker du av i boksen ved siden av Tillat brukere å legge til en egendefinert bakgrunn.


 

Du kan lagre egendefinerte bakgrunnsbilder lokalt, på datamaskinen eller mobilenhet. Du kan ikke laste opp bakgrunnsbilder til skyen. Hvis en møtevert eller deltaker vil bruke det samme bildet på en annen enhet, må de legge det til på nytt på den nye enheten.

1

Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com , gå til Organisasjonsinnstillinger og bla til Virtuelle bakgrunner delen.

2

Slå på bryteren under Tillat virtuelle bakgrunner .

Hvis du vil la brukerne velge sine egne bakgrunner, merker du av i boksen ved siden av Tillat brukere å legge til en egendefinert bakgrunn.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du administrerer innstillinger for virtuell bakgrunn på 42.1 og nyere nettsteder, se Behandle virtuelle bakgrunnsbilder i Control Hub .


 

Du kan lagre egendefinerte bakgrunnsbilder lokalt, på datamaskinen eller mobilenhet. Du kan ikke laste opp bakgrunnsbilder til skyen. Hvis en møtevert eller deltaker vil bruke det samme bildet på en annen enhet, må de legge det til på nytt på den nye enheten.