1

Prihláste sa do Webex Site Administration a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenie lokality > možnosti.

2

Prejdite nadol na Možnosti lokality a začiarknite políčko vedľa Povoliť virtuálne pozadie.

Ak chcete používateľom umožniť vybrať si vlastné pozadie, začiarknite políčko vedľa Povoliť používateľom pridať vlastné pozadie.


 

Vlastné obrázky pozadia môžete uložiť lokálne do počítača alebo mobilného zariadenia. Obrázky na pozadí nemôžete nahrať do cloudu. Ak chce hostiteľ alebo účastník schôdze použiť rovnaký obrázok na inom zariadení, musí ho znova pridať na novom zariadení.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Nastavenia organizácie a prejdite na Virtuálne pozadia oddiele.

2

Zapnite prepínač pod Povoliť virtuálne pozadia.

Ak chcete používateľom umožniť vybrať si vlastné pozadie, začiarknite políčko vedľa Povoliť používateľom pridať vlastné pozadie.

Informácie o tom, ako spravovať nastavenia pre virtuálne pozadia na stránkach 42.1 a novších, nájdete v časti Spravujte virtuálne obrázky na pozadí v Control Hub.


 

Vlastné obrázky pozadia môžete uložiť lokálne do počítača alebo mobilného zariadenia. Obrázky na pozadí nemôžete nahrať do cloudu. Ak chce hostiteľ alebo účastník schôdze použiť rovnaký obrázok na inom zariadení, musí ho znova pridať na novom zariadení.