Följande program versioner stöder virtuella bakgrunder:
  • Mac och Windows – 40.6. x och senare (40,8 och senare för anpassade bakgrunder) för Webex Meetings och Webex Events.

  • iOS – 40.4 och senare för Webex Meetings, Webex Events och Webex Training. 40,2 och tidigare endast för Webex Meetings.

  • Android – 40.6 och senare för Webex Meetings, Webex Events och Webex Training

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och fortsätt med konfiguration av > gemensamma webbplats inställningar > .

2

Bläddra ner till webbplats alternativ och markera rutan bredvid Aktivera virtuell bakgrund.


 

Om din Webex webbplats är version 40.4.12 eller tidigare måste du också markera Visa avatarer i Mötes klienten (möten) för att kunna Aktivera virtuella bakgrunder för iOS-användare.

För att låta användare välja sina egna bakgrunder markerar du rutan bredvid Tillåt användare att lägga till en anpassad bakgrund.


 

Anpassade bakgrunds bilder sparas endast lokalt på datorn eller den mobila enheten. De överförs inte till molnet. Om en Mötes värd eller deltagare vill använda samma bild på en annan enhet måste de lägga till den på den nya enheten.

1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till tjänster och under möten, klickar på webbplatser.

2

Välj den webbplats du vill ha, bläddra ner i fönstret som öppnas och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar klickar du på Webbplatsalternativ.

4

Markera kryss rutan bredvid Aktivera virtuell bakgrund.


 

Om din Webex webbplats är version 40.4.12 eller tidigare måste du också markera Visa avatarer i Mötes klienten (möten) för att kunna Aktivera virtuella bakgrunder för iOS-användare.

För att låta användare välja sina egna bakgrunder markerar du rutan bredvid Tillåt användare att lägga till en anpassad bakgrund.


 

Anpassade bakgrunds bilder sparas endast lokalt på datorn eller den mobila enheten. De överförs inte till molnet. Om en Mötes värd eller deltagare vill använda samma bild på en annan enhet måste de lägga till den på den nya enheten.