1

Během hovoru klepněte na tlačítko Další.

Pokud nevidíte možnosti nahrávání hovorů, znamená to, že jste nakonfigurováni s prostředím Vždy záznamu hovoru. Když voláte, zobrazí se náznak, že nahrávání probíhá.


 

Pokud je záznam spuštěn, můžete také slyšet zvukové oznámení nebo zvukový signál v závislosti na tom, jak vás správce nastavil.

Pokud se zobrazí možnost pozastavení, jste v prostředí podpory nahrávání volání vždy s pozastavením/obnovením a můžete postupovat podle dalšího kroku.

2

Pokud chcete nahrávání dočasně pozastavit, klikněte na Pozastavit.

Zobrazí se náznak, že nahrávání je pozastaveno. Až budete připraveni nahrávání znovu obnovit, můžete kliknout na Pokračovat v nahrávání.


Pokud je vaše telefonní služba hostována poskytovatelem služeb, máte také tyto možnosti nahrávání:

  • Na vyžádání– Při spuštění hovoru se nahrávání hovorů automaticky spustí na serveru. Pokud stisknetetlačítko Spustit nahrávání , bude záznam hovoru uložen na serveru. Nahrávání můžete také pozastavit a obnovit.

  • Na vyžádání s uživateleminiciovaný start – Tento režim umožňuje kdykoli spustit, zastavit, pozastavit a obnovit nahrávání hovorů. Při každém snímku záznamu je na serveru uložen samostatný záznam.

1

Během hovoru klepněte na tlačítko Další a potom klepněte na tlačítko Spustit nahrávání.

Pokud nevidíte možnosti nahrávání hovorů, znamená to, že jste nakonfigurováni s prostředím Vždy záznamu hovoru. Když voláte, zobrazí se náznak, že nahrávání probíhá.

Hlas oznámí, že nahrávání bylo zahájeno a v okně hovoru se zobrazí indikátor, který vás oznámí, že nahrávání probíhá.

2

Po dokončení nahrávání hovoru klepněte na tlačítko Další a potom klepněte na tlačítko Zastavit nahrávání.

1

Během hovoru klepněte na Další.

Pokud nevidíte možnosti nahrávání hovorů, znamená to, že jste nakonfigurováni s prostředím Vždy záznamu hovoru. Když voláte, zobrazí se náznak, že nahrávání probíhá.


 

Pokud je záznam spuštěn, můžete také slyšet zvukové oznámení nebo zvukový signál v závislosti na tom, jak vás správce nastavil.

Pokud se zobrazí možnost pozastavení, jste v prostředí podpory nahrávání volání vždy s pozastavením/obnovením a můžete postupovat podle dalšího kroku.

2

Pokud chcete nahrávání dočasně pozastavit, klepněte na Pozastavit.

Zobrazí se náznak, že nahrávání je pozastaveno. Až budete připraveni nahrávání znovu obnovit, můžete kliknout na Pokračovat v nahrávání.


Pokud je vaše telefonní služba hostována poskytovatelem služeb, máte také tyto možnosti nahrávání:

  • Na vyžádání– Při spuštění hovoru se nahrávání hovorů automaticky spustí na serveru. Pokud stisknetetlačítko Spustit nahrávání , bude záznam hovoru uložen na serveru. Nahrávání můžete také pozastavit a obnovit.

  • Na vyžádání s uživateleminiciovaný start – Tento režim umožňuje kdykoli spustit, zastavit, pozastavit a obnovit nahrávání hovorů. Při každém snímku záznamu je na serveru uložen samostatný záznam.

1

Během hovoru klepněte na Další a potom klepněte na Spustit nahrávání.

Pokud nevidíte možnosti nahrávání hovorů, znamená to, že jste nakonfigurováni s prostředím Vždy záznamu hovoru. Když voláte, zobrazí se náznak, že nahrávání probíhá.

Hlas oznámí, že nahrávání bylo zahájeno a v okně hovoru se zobrazí indikátor, který vás oznámí, že nahrávání probíhá.


 

Indikátor zmizí po třech sekundách, ale můžete jej kdykoli během nahrávání vrátit klepnutím kamkoli na okno hovoru.

2

Po dokončení nahrávání hovoru klepněte na Další a potom klepněte na Zastavit nahrávání.