1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti.

2

V části Možnosti zabezpečení zaškrtněte políčko Povolit sdílení prostředků mezi zdroji (CORS).

3

Do textového pole zadejte seznam důvěryhodných domén; k oddělení názvů domén použijte čárku.