1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

U odeljku Bezbednosne opcije proverite opciju Omogući deljenje resursa po poreklu (CORS).

3

U okvir za tekst upišite listu pouzdanih domena; koristite zarez za razdvajanje imena domena.