1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

W sekcji Opcje zabezpieczeń zaznacz opcję Włącz udostępnianie zasobów między źródłami (CORS).

3

W polu tekstowym wpisz listę zaufanych domen; użyj przecinka, aby oddzielić nazwy domen.