1

V záhlaví aplikace klikněte na svůj profilový obrázek.

2

Klikněte na Upravit profil a přejděte do částiZobrazovaný název.

3

Klikněte na své jméno a proveďte změny.


 

Pokud nemůžete změnit své jméno, obraťte se na oddělení podpory, protože to pravděpodobně nastavili schválně.

4

Potom klikněte na Uložit.

1

V záhlaví aplikace klepněte na svůj profilový obrázek.


 

Na iPadu přejděte do dolní části navigačního postranního panelu a klepněte na svůj profilový obrázek.

2

Klepněte na Profil a potom klepněte na .

3

Klepnutím na své jméno ho změňte.


 

Pokud nemůžete změnit své jméno, obraťte se na oddělení podpory, protože to pravděpodobně nastavili schválně.

4

Klepněte na Hotovo.

1

V záhlaví aplikace klepněte na svůj profilový obrázek.

2

Klepněte na Profil a potom klepněte na .

3

Klepněte na nebo klepněte přímo na své jméno a změňte ho.


 

Pokud nemůžete změnit své jméno, obraťte se na oddělení podpory, protože to pravděpodobně nastavili schválně.

4

Potom klepněte na Hotovo.

Klikněte na svůj profilový obrázek a poté klikněte na své jméno.


 

Pokud nemůžete změnit své jméno, obraťte se na oddělení podpory, protože to pravděpodobně nastavili schválně.