1

W nagłówku aplikacji kliknij swoje zdjęcie profilowe.

2

Kliknij w Edytuj profil , a następnie przejdź dosekcji Nazwa wyświetlana.

3

Kliknij swoje imię i nazwisko i dokonaj zmian.


 

Jeśli nie możesz zmienić swojego imienia i nazwiska, skontaktuj się z działem pomocy technicznej, ponieważ prawdopodobnie ustawili to w ten sposób celowo.

4

Następnie kliknij przycisk Zapisz.

1

W nagłówku aplikacji kliknij swoje zdjęcie profilowe.


 

Na iPadzie przejdź do dolnej części paska bocznego nawigacji i stuknij swoje zdjęcie profilowe.

2

Naciśnij pozycję Profil, a następnie naciśnij pozycję .

3

Dotknij swojego imienia, aby je zmienić.


 

Jeśli nie możesz zmienić swojego imienia i nazwiska, skontaktuj się z działem pomocy technicznej, ponieważ prawdopodobnie ustawili to w ten sposób celowo.

4

Dotknij opcji Done (Gotowe).

1

W nagłówku aplikacji kliknij swoje zdjęcie profilowe.

2

Naciśnij pozycję Profil, a następnie naciśnij pozycję .

3

Naciśnij lub naciśnij bezpośrednio swoje imię i nazwisko, aby je zmienić.


 

Jeśli nie możesz zmienić swojego imienia i nazwiska, skontaktuj się z działem pomocy technicznej, ponieważ prawdopodobnie ustawili to w ten sposób celowo.

4

Następnie stuknij opcję Gotowe.

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknij swoje imię i nazwisko.


 

Jeśli nie możesz zmienić swojego imienia i nazwiska, skontaktuj się z działem pomocy technicznej, ponieważ prawdopodobnie ustawili to w ten sposób celowo.