1

U zaglavlju aplikacije kliknite na sliku profila.

2

Kliknite na dugme Uredi profil , azatim idite na odeljak Ime za prikaz.

3

Kliknite na svoje ime i izvršite promene.


 

Ako ne možete da promenite ime, obratite se odeljenju za podršku jer su ga verovatno namerno postavili na taj način.

4

Zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

1

U zaglavlju aplikacije dodirnite sliku profila.

2

Dodirnite profil, a zatim dodirnite .

3

Dodirnite svoje ime da biste ga promenili.


 

Ako ne možete da promenite ime, obratite se odeljenju za podršku jer su ga verovatno namerno postavili na taj način.

4

Tapnite na dugmeGotovo .

1

U zaglavlju aplikacije dodirnite sliku profila.

2

Dodirnite profil, a zatim dodirnite .

3

Dodirnite ili dodirnite direktno ime da biste ga promenili.


 

Ako ne možete da promenite ime, obratite se odeljenju za podršku jer su ga verovatno namerno postavili na taj način.

4

Zatim, dodirniteGotovo.

Kliknite na sliku profila, a zatim kliknite na svoje ime.


 

Ako ne možete da promenite ime, obratite se odeljenju za podršku jer su ga verovatno namerno postavili na taj način.