1

U zaglavlju aplikacije kliknite svoju profilnu sliku.

2

Kliknite Uređivanje profila , azatim idite na odjeljak Zaslonsko ime.

3

Kliknite na svoje ime i napravite svoje promjene.


 

Ako ne možete promijeniti ime, obratite se odjelu za podršku jer su ga vjerojatno namjerno postavili na taj način.

4

Zatim kliknite Spremi.

1

U zaglavlju aplikacije dodirnite svoju profilnu sliku.


 

Na iPadu idite na dno navigacijske bočne trake i dodirnite svoju profilnu sliku.

2

Dodirnite Profil, a zatim .

3

Dodirnite svoje ime da biste ga promijenili.


 

Ako ne možete promijeniti ime, obratite se odjelu za podršku jer su ga vjerojatno namjerno postavili na taj način.

4

Dodirnite Gotovo.

1

U zaglavlju aplikacije dodirnite svoju profilnu sliku.

2

Dodirnite Profil, a zatim .

3

Dodirnite ili dodirnite izravno svoje ime da biste ga promijenili.


 

Ako ne možete promijeniti ime, obratite se odjelu za podršku jer su ga vjerojatno namjerno postavili na taj način.

4

Zatim dodirnite Gotovo.

Kliknite na svoju profilnu sliku, a zatim kliknite na svoje ime.


 

Ako ne možete promijeniti ime, obratite se odjelu za podršku jer su ga vjerojatno namjerno postavili na taj način.