1

Přejít na .

2

Klikněte pravým tlačítkem na hlasovou zprávu a vyberte možnost Předat hlasovou zprávu.

3

(Volitelné) Klikněte na tlačítko Nahrát a nahrajte zprávu, kterou chcete zahrnout do hlasové zprávy.

Svou zprávu si můžete přehrát a případně její nahrávání zopakovat.
4

V dialogovém okně Přesměrovat hlasové zprávy do přidejte uživatele, kterým chcete odeslat hlasovou zprávu.

5

Klikněte na tlačítko Odeslat.

1

Přejít na .

2

Vyberte hlasovou zprávu, klepněte na možnost Více a poté na možnost Předat hlasovou zprávu.

3

(Volitelné) Klepněte na možnost Připojit hlasovou zprávu a poté klepnutím na tlačítko mikrofonu připojte nahrávku k hlasové zprávě. Nahrát lze zprávu v délce až 30 minut. Jakmile skončíte, klepněte na tlačítko Zastavit.

4

Přidejte kontakty do pole Komu nebo zvolte Kontakty na kartě Historie.

5

Klepněte na možnost Odeslat.

1

Přejít na .

2

Zvolte hlasovou zprávu a poté klepněte na tlačítko Předat.

3

(Volitelné) Klepněte na tlačítko Přidat hlasovou zprávu a nahrajte svou zprávu. Nahrát lze zprávu v délce až 30 minut. Jakmile skončíte, klepněte na tlačítko Zastavit.

Vaše nahrávka bude přidána do hlasové zprávy.
4

Přidejte kontakty do pole Komu nebo zvolte Kontakty na kartě Historie.

5

Klepněte na možnost Odeslat.