1

Gå till .

2

Välj röstmeddelandet, högerklicka på det och klicka på Vidarebefordra röstmeddelande.

3

(Valfritt) Klicka på Spela in för att spela in ett meddelande som du vill ta med i röstmeddelandet.

Du kan spela upp och ändra ditt meddelande.
4

I dialogrutan Vidarebefordra röstmeddelande till lägger du till de användare som du vill skicka meddelandet till.

5

Klicka på Skicka.

1

Gå till .

2

Välj röstmeddelandet, knacka på Mer och knacka på Vidarebefordra röstmeddelande.

3

(Valfritt) Knacka på Bifoga ditt röstmeddelande och knacka sedan på mikrofonikonen för att lägga till inspelningen till röstmeddelandet. Du kan spela in ett meddelande som är upp till 30 minuter. När du är klar knackar du på Stopp.

4

Lägga till kontakter i fältet Till eller välj kontakter från fliken Senaste.

5

Tryck på Skicka.

1

Gå till .

2

Välj röstmeddelandet och knacka sedan på Vidarekoppla.

3

(valfritt) Knacka på Bifoga ditt röstmeddelande för att spela in ditt meddelande. Du kan spela in ett meddelande som är upp till 30 minuter. När du är klar knackar du på Stopp.

Inspelningen läggs till röstmeddelandet.
4

Lägga till dina kontakter i fältet Till eller välj kontakter på fliken Senaste.

5

Tryck på Skicka.