Můžete nahrát několik různých typů souborů, abyste mohli anotovat nebo označit. Účastníci mohou přepínat mezi všemi tabulemi a dokumenty, které jsou sdíleny, kliknutím na šipku rozevíracího seznamu v horním středu tabule a výběrem tabule nebo dokumentu.


Účastníci, kteří se ke schůzce připojí z video systémů nebo videokonferenčních aplikací, nebudou moci sdílený obsah zobrazit ani opatřit poznámkami. Aby účastníci video systému viděli sdílený obsah, musí hostitel sdílet obrazovku.

Pokud se hostitel připojí z video systému, může sdílet tabuli, ale pouze ostatní účastníci video systému mohou přidávat poznámky. Další informace naleznete v tématu Tabule na zařízeních řady Personal Mode Desk.

Když prezentující z aplikace Webex Meetings pro iOS a Android sdílejí tabuli, bude viditelná pro účastníky video systému.

1

Zvolte jednu z následujících možností:

  • Sdílení tabule – Klikněte na Sdílet obsah a pak vyberte Nová tabule.

    Kliknutím na > Přidat stránku přidejte do tabule další stránky.

  • Sdílení dokumentu – Klikněte na soubor > Otevřít a Sdílet , přejděte do umístění souboru, vyberte ho a klikněte na Otevřít .
2

Chcete-li změnit zobrazenou stránku, můžete postupovat následujícím způsobem:

  • Kliknutím na miniaturu stránky vyberte stránku, kterou chcete zobrazit.

  • Vyberte miniaturu stránky a poté použijte šipky nahoru a dolů na klávesnici.

  • Klepněte na šipky nad a pod aktuálním číslem stránky z panelu Ovládací prvky vlevo.

  • Klepněte na číslo stránky v panelu Ovládací prvky vlevo a zadejte stránku, kterou chcete.

3

Chcete-li sdílení zastavit, klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle názvu tabule a potom klikněte na tlačítko Zavřít. Pokud sdílíte více tabulí, musíte to udělat pro každou z nich.

Chcete-li uložit obsah, postupujte následujícím způsobem.

Všechny neuložené dokumenty a tabule budou po konci schůzky nebo události ztraceny.

1

Ze seznamu vyberte tabuli nebo dokument, který chcete uložit.

2

Klikněte na tlačítko Uložit v panelu nástrojů Poznámky vlevo.

3

Přejděte do umístění, kam chcete soubor uložit.

4

Pojmenujte soubor a zvolte typ souboru. Dostupné typy souborů jsou následující:

  • Univerzální formát komunikace (*.ucf) – zvolte, zda chcete znovu použít schůzku Webex nebo událost Webex, a pokračujte v anotaci.

  • Portable Document Format (*.pdf) – Zvolte jej, pokud chcete jej otevřít v jiné aplikace, tisknout nebo sdílet.

5

Klikněte na položku Uložit.

Pomocí nástrojů pro přidávání poznámek můžete přidat poznámky ke sdílenému obsahu. Poznámky můžete povolit pro všechny účastníky nebo pouze pro ty, které zadáte. Níže uvedená tabulka zobrazuje všechny nástroje na panelu nástrojů Anotace a jejich možnosti. Další informace o anotace ve schůzce webexu.. .

Nástroj

Popis

Kliknutím na toto tlačítko povolíte nebo zakážete poznámky pro všechny účastníky.

Klikněte na šipku vedle obrázku a vyberte jméno účastníka, aby mohly určité účastníky opatřit poznámkami.

Pomocí ukazatele upozorněte na určitý bod na obrazovce. Ukazatele tvaru šipky obsahuje vaše jméno .

Uživatelé systému Windows mohou klepnutím na šipku vybrat laserové ukazovátko.

Přidání textu ke sdílenému obsahu.

Změňte barvu textu tak, že vyberete první.

Nakreslením rovných čar podtrhněte obsah nebo na něj upozorněte. Tažením myši nakreslete čáru.

Uživatelé systému Windows mohou klepnout na šipku a vybrat jednu nebo dvojitou šipku.

Změňte barvu čáry tak, že vyberete první.

Nakreslete čtverec.

Uživatelé systému Windows mohou klepnutím na šipku nakreslit ovál, zaškrtnutí nebo značku x.

Nejprve změňte barvu výběrem možnosti .

Kreslete rukou perem.

Uživatelé systému Windows mohou klepnutím na šipku kreslit tužkou.

Změňte barvu rukopisu nebo zájemce klepnutím jako první.

Změna barvy textu, čar, tvarů a nástroje pero nebo nástroje tužka.

Vyberte barvu kliknutím na šipku.

Chcete-li vymazat poznámku, vyberte gumu a pak vyberte poznámku.

Uživatelé systému Windows mohou klepnutím na šipku vpravo vymazat všechny poznámky nebo pouze jejich.

Uložte své poznámky.


 

Před ukončením schůzky je nutné uložit tabule a dokumenty, jinak budou ztraceny.