Obsah schůzky může sdílet a komentovat kdokoli. Obsah na schůzkách, webinářích a akcích mohou sdílet a komentovat pouze přednášející.

Na svých schůzkách můžete anotovat několik věcí. Můžete například sdílet svou obrazovku a anotovat vše, co je na ní viditelné. Můžete také nahrát dokument nebo přidat do schůzky tabuli a přidat k ní poznámku s účastníky schůzky. Další informace o sdílení obsahu získáte zde: Sdílet obsah vWebex Meetings,Webex WebinarsaWebex Events (klasické zobrazení).

Než začnete s označování poznámkami, musíte povolit panel nástrojů Poznámky. Vyberte jednu z následujících možností a aktivujte panel nástrojů Poznámky:

  • Pokud sdílíte obrazovku, přejděte na panel Ovládací prvky na pravé straně obrazovky a klikněte na tlačítko Anotace.

  • Pokud sdílíte dokument nebo tabuli, ale obrazovku nesdílíte, klikněte v horní části na položku Anotace na panelu Ovládací prvky.

V horní části schůzky se zobrazí panel nástrojů Anotace. Podrobný seznam možností označování poznámkami naleznete v tabulce panelu nástrojů Poznámky níže.

1

Klikněte na položky Soubor > Otevřít a sdílet.

2

Přejděte k umístění souboru.

3

Vyberte soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.

Chcete-li změnit zobrazenou stránku, můžete postupovat následujícím způsobem:

  • Kliknutím na miniaturu stránky vyberte stránku, kterou chcete zobrazit.

  • Vyberte miniaturu stránky a poté použijte šipky nahoru a dolů na klávesnici.

  • Klikněte na šipky nad a pod číslem aktuální stránky z malého panelu nástrojů vlevo.

  • Klikněte na číslo stránky v malém panelu nástrojů vlevo a zadejte požadovanou stránku.

4

Chcete-li sdílení ukončit, klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle názvu dokumentu a poté klikněte na tlačítko Zavřít. Pokud sdílíte několik dokumentů, musíte to provést pro každý z nich.

1

Chcete-li všem účastníkům povolit anotaci obsahu během schůzky nebo školení v nabídce Účastník, vyberte možnost Přiřadit práva, zaškrtněte políčko Všichni účastníci > Ovládací prvky a zaškrtněte políčko Anotace.

Běhemwebinářnebo události, klepněte na tlačítko Zobrazit lištu nabídek a v nabídce Účastník vyberte možnost Přiřadit oprávnění. Klepněte na položku Všichni panelisté, klepněte na kartu Ovládací prvky a zaškrtněte políčko Anotace.

2

Chcete-li umožnit konkrétnímu účastníkovi přidávání poznámek, klikněte v seznamu Účastníků pravým tlačítkem myši na jméno osoby a vyberte možnost Povolit přidávání poznámek.

Můžete také použít přepínač poznámek z panelu nástrojů Poznámky a povolit nebo zakázat přidávání poznámek pro všechny účastníky schůzky. Pokud kliknete na šipku vpravo, můžete aktivovat Poznámky pro konkrétní účastníky schůzky.

Hostitelé mohou ke sdílenému obsahu přidávat poznámky. Pokud jste účastníkem a hostitel vám umožňuje přidávat poznámky ke sdílenému obsahu, můžete také kreslit a přidávat tvary k obsahu, který je sdílen.

 

Podrobnosti o všech dostupných volbách naleznete v tabulce panelu nástrojů Poznámky níže.

1

Chcete-li nakreslit poznámku, vyberte jednu z možností na panelu nástrojů Poznámky.

2

Stiskněte levé tlačítko myši a přetažením myší kreslete. Můžete nakreslit po sobě jdoucí poznámky.


 

Ujistěte se, že se kursor nachází v režimu kreslení a nikoliv v režimu posunutí . Pokud jste například na panelu nástrojů vybrali čtvercový tvar, přesuňte kursor, dokud se nezmění na kursor kreslení .

Chcete-li pokračovat v kreslení přímo nad poznámkou, kterou jste právě nakreslili, podržte klávesu Ctrl v systému Windows (klávesu Command na počítači Mac), aby se kursor přepnul do režimu kreslení, stiskněte levé tlačítko myši a tažením kreslete.


 

Poznámky může přesouvat pouze účastník s úlohou přednášejícího.

Zde se dozvíte, jak předat úlohu přednášejícího: https://help.webex.com/WBX1800/

1

Chcete-li tvar přesunout, umístěte ukazatel myši nad okraj tvaru, dokud se kursor nezmění na kursor pro přesunutí , a pak přetáhněte tvar na nové místo.

2

Chcete-li přesunout čáru, perokresbu nebo text, najeďte myší přímo nad objekt, dokud se kursor nezmění na kursor pro přesunutí , a pak přetáhněte poznámku do nového umístění.

Chcete-li uložit obsah, postupujte následujícím způsobem.

 

Po skončení schůzky nebo události budou všechny neuložené dokumenty a tabule ztraceny.

1

Ze seznamu vyberte tabuli nebo dokument, který chcete uložit.

2

Klikněte na tlačítko Uložit na panelu nástrojů Anotace vlevo.

3

Přejděte do umístění, kam chcete soubor uložit.

4

Pojmenujte soubor a vyberte formát přenosného dokumentu (*.pdf)

5

Klikněte na položku Uložit.

Pomocí nástrojů pro přidávání poznámek můžete přidat poznámky ke sdílenému obsahu.

Nástroj

Popis

Kliknutím na toto tlačítko povolíte nebo zakážete poznámky pro všechny účastníky.

Kliknutím na možnost > rozbalíte nabídku Poznámky, kde můžete zapnout přidávání poznámek pro konkrétní účastníky.

Pomocí ukazatele upozorněte na určitý bod na obrazovce. Ukazatele tvaru šipky obsahuje vaše jméno .

Pokud se nacházíte v systému Windows, kliknutím na šipku vyberte laserové ukazovátko.

Přidání textu ke sdílenému obsahu.

Nejprve změňte barvu výběrem možnosti .

Nakreslením rovných čar podtrhněte obsah nebo na něj upozorněte. Tažením myši nakreslete čáru.

Pokud se nacházíte v systému Windows, klikněte na šipku a vyberte jednoduchou nebo dvojitou šipku.

Nejprve změňte barvu výběrem možnosti .

Nakreslete čtverec.

Pokud se nacházíte v systému Windows, klikněte na šipku a nakreslete ovál, označte symbolem zaškrtnutí nebo symbolem X.

Nejprve změňte barvu výběrem možnosti .

Kreslete rukou perem.

Pokud se nacházíte v systému Windows, klikněte na šipku a kreslete tužkou.

Nejprve změňte barvu kliknutím na možnost .

Změna barvy textu, čar, tvarů a nástroje pero nebo nástroje tužka.

Vyberte barvu kliknutím na šipku.

Chcete-li vymazat poznámku, vyberte gumu a pak vyberte poznámku.

Pokud se nacházíte v systému Windows, kliknutím na šipku vpravo vymažte všechny poznámky nebo pouze jejich poznámky.

Uložte své poznámky.


 

Po skončení schůzky se neuložené poznámky ztratí.