Ztlumit všechny

Ztlumit nebo zrušit ztlumení všech účastníků schůzky

Během klasickéhoschůzka spojená s prostorem, může vybrat možnost Ztlumit vše. Poté, všichni kromě osoby ztlumení a aktuální přednášející, se ztlumí.

VWebexplánovaná schůzka,Osobní místnostschůzce, nebo rozšířenéschůzka spojená s prostorem, pouze hostitel nebo spoluhostitel může vybrat možnost Ztlumit vše. Poté budou všichni kromě hostitele, spoluhostitele a současného přednášejícího ztlumeni.


 
Vylepšili jsme zážitek ze setkání v ubytování. Někteří z vás mohou mít ještě klasický zážitek. Více informací o vylepšeném zážitku najdeš na schůzkách spojených s daným místem.

1

Přejděte do seznamu účastníků a klikněte na možnost Ztlumit vše.

2

Zaškrtněte políčko Umožnit účastníkům zrušit ztlumení, aby se mohli ztlumit a mluvit na schůzce, a poté klikněte na tlačítko Ztlumit vše.

Povolit účastníkům, aby si zrušili ztlumení

Tato možnost je k dispozici vWebexplánovaná schůzka,Osobní místnostschůzce, nebo rozšířenéschůzka spojená s prostorem.

Pokud umožníte účastníkům vypnout ztlumení, je při vstupu zapnuto ztlumení, takže každý, kdo se ke schůzce připojí pozdě, bude automaticky ztlumen.

Pokud nechcete při vstupu do schůzky ztlumit účastníky, přejděte do části Další možnosti Další možnosti v seznamu účastníků a zrušte zaškrtnutí políčka Ztlumit při vstupu.

Ztlumit při vstupu
Každý na schůzce uvidí oznámení, které mu dá najevo, že byl ztlumen. Pokud jste nezabránili účastníkům, aby se odhlásili, uvidí Ztlumeno vedle svého jména v seznamu účastníků a mohou se odhlásit, když potřebují. Pokud jste účastníkům zabránili v tom, aby se odhlásili ze zvuku, uvidí Ztlumeno, nelze zrušit ztlumení vedle svého jména v seznamu účastníků i oznámení, že se nemohou odhlásit ze zvuku.

Chcete-li zrušit ztlumení všech, přejděte do seznamu účastníků a vyberte možnost Zrušit ztlumení všech. Každý na schůzce Webex uvidí oznámení, které mu dá najevo, že se může vypnout.


 

Když ztlumíte sebe, zůstanete ztlumeni, i když někdo jiný vybere možnost Vypnout ztlumení.

1

Během aktivní schůzky přejděte do části Účastníci, v dolní části okna klepněte na možnost Ztlumit ovládání a potom klepněte na možnost Ztlumit vše.

2

Zvolte, zda chcete účastníkům povolit vypnutí ztlumení:

  • Klepnutím na Povolit a ztlumit vše umožníte účastníkům vypnout ztlumení.
  • Klepnutím na Nepovolit a Ztlumit vše zabráníte účastníkům, aby se odhlásili, dokud jim k tomu neudělíte svolení.

Tato možnost je k dispozici vWebexplánovaná schůzka,Osobní místnostschůzce, nebo rozšířenéschůzka spojená s prostorem.

Když klepnete na možnost Nepovolit a Ztlumit vše, zapnete funkci Ztlumit při vstupu, takže každý, kdo se ke schůzce připojí pozdě, bude automaticky ztlumen.

Pokud při vstupu do schůzky nechcete ztlumit účastníky, klepněte na Další > Neztlumit při vstupu.

Při zadávání můžete zapnout nebo vypnout ztlumení pouze tehdy, pokud je vybrána možnost Nepovolit a Ztlumit vše.

Každý na schůzce uvidí oznámení, které mu dá najevo, že byl ztlumen. Pokud jste nezabránili účastníkům, aby se odhlásili, uvidí Zrušit ztlumení vedle svého jména v seznamu účastníků a mohou se odhlásit, když potřebují. Pokud jste účastníkům zabránili v tom, aby se odhlásili ze zvuku, uvidí vedle svého jména v seznamu účastníků i oznámení, že se nemohou odhlásit ze zvuku.

Chcete-li všechny zrušit ztlumení, přejděte do seznamu Účastníci, klepněte na položku Ovládání ztlumení a potom klepněte na možnost Zrušit ztlumení všech. Každý na schůzce Webex uvidí oznámení, které mu dá najevo, že se může vypnout.


 

Když ztlumíte sebe, zůstanete ztlumeni, i když někdo jiný vybere možnost Unmute All (Vypnout ztlumení).

Ztlumit nebo zrušit ztlumení konkrétního účastníka na schůzce

1

Během aktivní schůzky přejděte do seznamu účastníků, klikněte na jméno osoby a vyberte možnost ztlumit. Funguje to, když vedle jejich jména vidíte, že jsou ztlumené.

Chcete-li vypnout ztlumení zvuku, klikněte vedle jména osoby v seznamu účastníků.

Ztlumit nebo zrušit ztlumení

Pokud vidíte v seznamu účastníků Ztlumeno, nelze vypnout ztlumení vedle jména osoby, znamená to, že je ztlumeno a nemůže se ztlumit. Přejeďte myší Ztlumeno, nelze vypnout ztlumení a kliknutím na tlačítko Request unmute (Zrušit ztlumení) odešlete požadavek účastníkovi, aby se ztlumil. Mohou se vypnout nebo zůstat ztlumeni.

1

Během aktivní schůzky přejděte do části Účastníci a poté klepněte na možnost Ztlumit vedle jména dané osoby. Uvidíte vedle jejich jména, že jsou ztlumené.

Pokud chcete zrušit ztlumení zvuku osob, klepněte na možnost Zrušit ztlumení vedle jména osoby v seznamu osob nebo klepněte na jméno osoby a v místní nabídce vyberte možnost Zrušit ztlumení zvuku.

Pokud vidíte Vyžádat zrušení ztlumení vedle jména osoby, to naznačuje, že jsou ztlumeny a nemohou se ztlumit. Klepnutím na jméno osoby a klepnutím na Zrušit ztlumení odešlete účastníkovi žádost, aby se ztlumil. Mohou se vypnout nebo zůstat ztlumeni.

1

Během aktivní schůzky přejděte do seznamu osob, vyberte jméno osoby a klikněte na tlačítko. Vedle jména osoby uvidíte, že je ztlumená.

Chcete-li zrušit ztlumení zvuku osob, klikněte na tlačítko vedle jména osoby v seznamu osob.