Wycisz wszystko

Wycisz lub wyłącz wyciszenie wszystkich uczestników spotkania

Podczas klasykispotkanie związane z przestrzenią, każdy może wybrać opcję Wycisz wszystko. Następnie wyciszani są wszyscy oprócz wyciszonej osoby i obecnego prezentera.

WWebexzaplanowane spotkanie,Osobisty pokójspotkanie lub wzmocnionespotkanie związane z przestrzenią, tylko host lub host może wybrać opcję Wycisz wszystko. Następnie wszyscy oprócz gospodarza, współprowadzącego i obecnego prezentera zostają wyciszeni.


 
Poprawiliśmy wrażenia podczas spotkań w przestrzeni. Niektórzy z was mogą nadal mieć klasyczne doświadczenie. Aby uzyskać więcej informacji na temat ulepszonego środowiska, zobacz spotkania związane z grupą.

1

Przejdź do listy uczestników i kliknij Wycisz wszystkich.

2

Zaznacz opcję Zezwalaj uczestnikom na wyłączenie wyciszenia siebie, aby umożliwić uczestnikom wyłączenie wyciszenia siebie i zabranie głosu na spotkaniu, a następnie kliknij opcję Wycisz wszystkich.

Pozwól uczestnikom wyłączać wyciszenie siebie

Ta opcja jest dostępna wWebexzaplanowane spotkanie,Osobisty pokójspotkanie lub wzmocnionespotkanie związane z przestrzenią.

Gdy opcja Zezwalaj uczestnikom na wyłączanie wyciszenia siebie jest niezaznaczona, opcja Wycisz przy wejściu jest włączona, więc każdy, kto dołączy do spotkania późno, zostanie automatycznie wyciszony.

Jeśli nie chcesz wyciszać uczestników dołączających do spotkania, przejdź do sekcji Więcej opcjiWięcej opcji na liście uczestników i odznacz opcję Wycisz przy wejściu.

Wycisz przy wejściu
Wszyscy uczestnicy spotkania zobaczą powiadomienie informujące, że zostali wyciszeni. Jeśli nie przeszkodziłeś uczestnikom w wyłączaniu wyciszenia, obok ich nazwy na liście uczestników będą oni widzieć Wyciszony i mogą wyłączyć wyciszenie, gdy zajdzie taka potrzeba. Jeśli uniemożliwisz uczestnikom wyłączenie wyciszenia, zobaczą Wyciszony, nie można wyłączyć wyciszenia obok ich nazwy na liście uczestników i powiadomienie, że nie mogą sami wyłączyć wyciszenia.

Aby wyłączyć wyciszenie wszystkich, przejdź do listy uczestników i wybierz Wyłącz wyciszenie wszystkich. Każdy uczestnik spotkania Webex widzi powiadomienie informujące, że może wyłączyć wyciszenie.


 

Gdy wyciszysz siebie, pozostaniesz wyciszony, nawet jeśli ktoś inny wybierze opcję Anuluj wyciszenie wszystkich.

1

Podczas aktywnego spotkania przejdź do sekcji Uczestnicy, dotknij opcji Kontrola wyciszania u dołu okna, a następnie dotknij opcji Wycisz wszystkich.

2

Wybierz, czy zezwolić uczestnikom na anulowanie wyciszenia:

  • Dotknij opcji Zezwól i wycisz wszystkich, aby umożliwić uczestnikom wyłączenie wyciszenia.
  • Dotknij opcji Nie zezwalaj i wycisz wszystkich, aby uniemożliwić uczestnikom wyłączenie wyciszenia, dopóki nie udzielisz im na to pozwolenia.

Ta opcja jest dostępna wWebexzaplanowane spotkanie,Osobisty pokójspotkanie lub wzmocnionespotkanie związane z przestrzenią.

Kliknięcie opcji Nie zezwalaj i wycisz wszystko powoduje włączenie opcji Wycisz przy wejściu, dzięki czemu każda osoba, która późno dołączy do spotkania, zostanie automatycznie wyciszona.

Jeśli nie chcesz wyciszać uczestników dołączających do spotkania, dotknij opcji Więcej > Nie wyciszaj przy wejściu.

Możesz włączyć lub wyłączyć wyciszenie przy wpisie tylko wtedy, gdy zaznaczona jest opcja Nie zezwalaj i wycisz wszystko.

Wszyscy uczestnicy spotkania zobaczą powiadomienie informujące, że zostali wyciszeni. Jeśli nie przeszkodziłeś uczestnikom w wyłączaniu wyciszenia, obok ich nazwy na liście uczestników będą oni widzieć Wyłącz wyciszenie i mogą wyłączyć wyciszenie, gdy zajdzie taka potrzeba. Jeśli uniemożliwisz uczestnikom wyłączenie wyciszenia, zobaczą oni obok swoich nazwisk na liście uczestników i zobaczą powiadomienie, że nie mogą sami wyłączyć wyciszenia.

Aby wyłączyć wyciszenie wszystkich, przejdź do listy Uczestnicy, dotknij opcji Kontrola wyciszenia, a następnie dotknij opcji Wyłącz wyciszenie wszystkich. Każdy uczestnik spotkania Webex widzi powiadomienie informujące, że może wyłączyć wyciszenie.


 

Gdy wyciszysz siebie, pozostaniesz wyciszony, nawet jeśli ktoś inny wybierze opcję Anuluj wyciszenie wszystkich.

Wycisz lub wyłącz wyciszenie określonego uczestnika spotkania

1

Podczas aktywnego spotkania przejdź do listy uczestników , kliknij nazwisko osoby i wybierz wyciszenie . Wiesz, że to działa, gdy widzisz obok jego nazwy, aby wskazać, że jest wyciszony.

Jeśli chcesz wyłączyć wyciszenie, kliknij obok nazwiska osoby na liście uczestników.

Wycisz lub wyłącz wyciszenie

Jeśli widzisz Wyciszony, nie można wyłączyć wyciszenia obok imienia i nazwiska osoby na liście uczestników, oznacza to, że osoba ta jest wyciszona i nie może sama wyłączyć wyciszenia. Wskaż kursorem Wyciszony, nie można wyłączyć wyciszenia i kliknij Poproś o wyłączenie wyciszenia, aby wysłać do uczestnika prośbę o wyłączenie wyciszenia. Mogą wyłączyć wyciszenie lub pozostać wyciszone.

1

Podczas aktywnego spotkania przejdź do sekcji Uczestnicy, a następnie dotknij opcji Wycisz obok imienia i nazwiska osoby. Zobaczysz wtedy obok ich nazwy, co oznacza, że są wyciszeni.

Jeśli chcesz wyłączyć wyciszenie osób, dotknij Wyłącz wyciszenie obok imienia osoby na liście osób lub dotknij nazwy osoby, a następnie wybierz Wyłącz wyciszenie z menu podręcznego.

Jeśli zobaczysz Poproś o wyłączenie wyciszenia obok imienia i nazwiska osoby, oznacza to, że jest wyciszona i nie może sama wyłączyć wyciszenia. Dotknij nazwiska osoby, a następnie dotknij opcji Anuluj wyciszenie, aby wysłać do uczestnika prośbę o wyłączenie wyciszenia. Mogą wyłączyć wyciszenie lub pozostać wyciszone.

1

Podczas aktywnego spotkania przejdź do listy osób , wybierz imię osoby, a następnie kliknij . Zobaczysz obok imienia i nazwiska osoby, co oznacza, że są wyciszone.

Jeśli chcesz wyłączyć wyciszenie osób, kliknij obok imienia i nazwiska osoby na liście osób.