Stäng av ljudet för alla

Stänga av eller slå på ljudet för alla deltagare i ett möte

Under en klassiskmöte kopplat till ett utrymmekan vem som helst välja Stäng av ljud för alla. Sedan stängs ljudet av för alla utom personen som stänger av ljudet och den aktuella presentatören.

I ettWebexschemalagt mötePersonligt rummöte eller förbättratmöte kopplat till ett utrymme, endast värden eller cohost kan välja Stäng av ljud för alla. Sedan stängs ljudet av för alla utom värden, cohost och den nuvarande presentatören.


 
Vi har förbättrat mötesupplevelsen i ett utrymme. Vissa av er kanske fortfarande har den klassiska upplevelsen. För mer information om den förbättrade upplevelsen, se möten associerade med ett utrymme.

1

Gå till listan över mötesdeltagare och klicka på Stäng av ljud för alla.

2

Markera Tillåt deltagare att slå på sitt ljud för att låta deltagare slå på sitt ljud och tala själv och sedan klicka på Stäng av ljudet för alla.

Tillåt att deltagare slår på ljudet för sig själva

Det här alternativet är tillgängligt i enWebexschemalagt mötePersonligt rummöte eller förbättratmöte kopplat till ett utrymme.

När Tillåt deltagare att slå på sin egen ljud under avmarkerat aktiveras Stäng av ljud vid inträde så att alla som ansluter till mötet sent stängs av automatiskt.

Om du inte vill stänga av ljudet för deltagare när de ansluter till mötet går du till Fler alternativ Fler alternativ i listan över mötesdeltagare och avmarkerar Stäng av ljud vid inträde.

Stäng av ljud vid anslutning
Alla i mötet ser en avisering som meddelar att de har fått ljudet av. Om du inte har förhindrat att deltagare själva har slå på ljudet, Ljud av visas de bredvid deras namn i deltagarlistan och de kan själva slå på ljudet när de behöver. Om du har hindrat deltagare Ljud av, kan inte slå på ljudet från att slå på sitt eget ljud kommer de att se bredvid sitt namn i deltagarlistan och en avisering om att de inte kan slå på ljudet själva.

Om du vill slå på ljudet från alla går du till listan över mötesdeltagare och väljer Slå på ljud för alla. Alla i ett Webex-möte ser en avisering som meddelar dem om att de kan slå på ljudet själva.


 

När du stänger av ditt ljud förblir ditt ljud av, även när någon annan väljer Slå på ljud för alla.

1

Under ett aktivt möte går du till Mötesdeltagare, knackar på Ljud av kontroll längst ner i ditt fönster och knackar sedan på Stäng av ljudet för alla.

2

Välj om du vill tillåta deltagarna att själva slå på ljudet:

  • Knacka på Tillåt och Stäng av ljud för alla för att tillåta deltagare att slå på ljudet för sig själva.
  • Knacka på Tillåt inte och Stäng av ljud för alla för att förhindra att deltagare slår på ljudet för sig själva förrän du har beviljat dem behörighet.

Det här alternativet är tillgängligt i enWebexschemalagt mötePersonligt rummöte eller förbättratmöte kopplat till ett utrymme.

När du knackar på Tillåt inte och Stäng av ljud för alla aktiverar du Stäng av ljud vid inträde så att alla som ansluter till mötet sent stängs av automatiskt.

Om du inte vill stänga av ljudet för deltagare när de ansluter till mötet trycker du på > Stäng inte av ljud vid inträde.

Du kan endast slå på eller stänga av Stäng av ljud vid inträde när Tillåt och stäng av ljud för alla är markerat.

Alla i mötet ser en avisering som meddelar att de har fått ljudet av. Om du inte har förhindrat att deltagare själva har slå på ljudet, Slå på ljud visas de bredvid deras namn i deltagarlistan och de kan själva slå på ljudet när de behöver. Om du har hindrat deltagare från att slå på sitt eget ljud kommer de att se ett namn bredvid deras namn i deltagarlistan och se en avisering om att de inte kan slå på ljudet för sig själva.

Om du vill slå på ljudet från alla går du till listan Mötesdeltagare, knackar på Ljud av kontroll och sedan på Slå på ljud för alla. Alla i ett Webex-möte ser en avisering som meddelar dem om att de kan slå på ljudet själva.


 

När du stänger av ditt ljud förblir ditt ljud av, även när någon annan väljer Slå på ljud för alla.

Stänga av eller slå på ljudet för en specifik deltagare i ett möte

1

Under ett aktivt möte går du till listan över mötesdeltagare , klickar på personens namn och väljer ljud av . Du vet att det fungerar när du ser bredvid deras namn för att visa att deras ljud är avstängt.

Om du vill slå på ljudet för någon klickar du bredvid personens namn i listan över mötesdeltagare.

Stäng av eller slå på ljud

Om du ser Ljudet är avstängt och kan inte slå på ljudet för sig själva bredvid personens namn i listan över mötesdeltagare anger det att de har avstängts och inte kan slå på ljudet för sig själva. Håll muspekaren Ljudet är avstängt och kan inte slå på ljudet för sig själva över och klicka på Begär ljud på för att skicka en förfrågan till deltagaren om att själva slå på ljudet. De kan själva slå på ljudet eller stänga av ljudet för sig själva.

1

Under ett aktivt möte går du till Mötesdeltagare och knackar sedan på Stäng av ljud intill personens namn. Bredvid deras namn ser du då att deras ljud är avstängt.

Om du vill slå Slå på ljud på ljudet för personer knackar du intill personens namn i personlistan eller knackar på personens namn och väljer sedan Slå på ljud i popup-meny.

Om du ser Begär att ljudet slås på bredvid personens namn indikerar det att personen har avstängt ljudet och inte kan slå på ljudet för sig själva. Knacka på personens namn och tryck på Slå på ljud för att skicka en begäran till deltagaren om att slå på ljudet för sig själv. De kan själva slå på ljudet eller stänga av ljudet för sig själva.

1

Under ett aktivt möte går du till personlistan , väljer personens namn och klickar sedan på . Bredvid personers namn visas det att deras ljud är avstängt.

Om du vill slå på ljudet för personer klickar du bredvid personens namn i personlistan.