Správce může konfigurovat zařízení v síti různými způsoby. Můžete mít místní zařízení nebo cloudová zařízení. Tato zařízení se mohou zobrazit stejně, ale zařízení můžete používat různými způsoby.

U místních zařízení se po povolení ultrazvuku můžete automaticky připojit k zařízení, jakmile vstoupíte do stejné místnosti. Pomocí těchto zařízení můžete bezdrátově sdílet obsah s lidmi ve stejné místnosti.


Všimněte si, že párování cloudu je vyžadováno při sdílení obsahu s aplikací Webex na mobilních zařízeních. Povolte párování cloudu pro místní zařízení Webex Edge za účelem sdílení.

U cloudových zařízení se můžete také automaticky připojit pomocí ultrazvuku a bezdrátově sdílet obsah. Kromě toho můžete vyhledat konkrétní zařízení, použít zařízení k připojení ke schůzce nebo uskutečnit hovor a můžete optimalizovat zvuk nebo video sdíleného obsahu.

1

Klikněte na název zařízení v aplikaci Webex a klikněte na Sdílet obrazovku.

2

Když jste připojeni ke cloudovému zařízení, můžete také zlepšit snímkovou frekvenci a zvuk pro sdílený obsah:

 • Sdílení zvukupočítače – Zvuk se přehraje a každý ho uslyší.
 • Optimalizovat pro video– Obsah se zobrazuje rychlostí až 30 snímků za sekundu (fps) s rozlišením 720p. Pokud například sdílíte video nebo slide deck, zvýší se kmitočet snímků, což sníží zpoždění.
3

Vyberte obrazovku nebo aplikaci, kterou chcete sdílet.

4

Podívejte se na náhled toho, co sdílíte, v horní části obrazovky. Ujistěte se, že sdílíte jenom to, co chcete, a že to všichni účastníci schůzky uvidí.


 

Chcete-li zobrazit náhled po jeho zmizení, přejděte na kartu na ovládacím panelu v horní části obrazovky a klikněte na šipku dolů.

5

Při sdílení můžete vybrat následující:

 • Sdílení obrazovky pro přepnutí na jinou obrazovku nebo aplikaci, aniž byste museli nejprve ukončit sdílení.

 • Anotace, chcete-li označit sdílenou obrazovku během hovoru nebo schůzky.

 • Pozastavit , chcete-li pozastavit sdílení obrazovky nebo aplikace.

 • Pokračovat, chcete-li pokračovat ve sdílení obrazovky nebo aplikace.

6

Až budete hotovi, klikněte na Ukončit sdílení.

1

Klikněte na název zařízení v aplikaci Webex a klikněte na Sdílet obrazovku.

2

Když jste připojeni ke cloudovému zařízení, můžete také zlepšit snímkovou frekvenci a zvuk pro sdílený obsah:

 • Sdílení zvukupočítače – Zvuk se přehrává na zařízení a všichni v místnosti ho mohou slyšet.

  Aplikace Webex potřebuje rozšíření pro sdílení zvuku počítače. Pokud toto rozšíření nemáte, aplikace Webex ji stáhne , když kliknete na Sdílet zvukpočítače. Chcete-li rozšíření nainstalovat, musíte mít v počítači oprávnění správce.

 • Optimalizovat pro video– Obsah se na zařízení zobrazuje rychlostí až 30 snímků za sekundu (fps) s rozlišením 720p. Pokud například sdílíte video nebo slide deck, zvýší se snímková frekvence, což sníží zpoždění.

3

Vyberte obrazovku nebo aplikaci, kterou chcete sdílet.

4

Podívejte se na náhled toho, co sdílíte, v horní části obrazovky. Ujistěte se, že sdílíte jenom to, co chcete, a že to všichni účastníci schůzky uvidí.


 

Chcete-li zobrazit náhled po jeho zmizení, přejděte na kartu na ovládacím panelu v horní části obrazovky a klikněte na šipku dolů.

5

Při sdílení můžete vybrat následující:

 • Sdílení obrazovky pro přepnutí na jinou obrazovku nebo aplikaci, aniž byste museli nejprve ukončit sdílení.

 • Anotace, chcete-li označit sdílenou obrazovku během hovoru nebo schůzky.

 • Pozastavit , chcete-li pozastavit sdílení obrazovky nebo aplikace.

 • Pokračovat, chcete-li pokračovat ve sdílení obrazovky nebo aplikace.

6

Až budete hotovi, klikněte na Ukončit sdílení.

1

Klepněte na ikonu zařízení , vyberte zařízení a potom klepněte na Sdílet obrazovku.

2

Vyberte možnost optimalizace:

 • Optimalizace pro text a obrázky- Zobrazuje text a obrázky ve sdíleném obsahu v co největším rozlišení a srozumitelnosti.
 • Optimalizace pro video– Video se přehrává mnohem plynuleji, protože některé rozlišení je obětováno ve prospěch vyšší snímkové frekvence, aby se snížilo zpoždění a zvýšila plynulost ve sdíleném videu, animaci nebo dynamickém obsahu.
3

Klepněte na Sdílet > Webexu > Zahájit vysílání.

4

Až budete hotovi, klepněte na název zařízení v seznamu Mezery a potom klepněte na Zastavit vysílání.


 

Můžete také klepnout na červený stavový řádek v horní části obrazovky a klepnout na Zastavit.

1

Klepněte na ikonu zařízení , vyberte zařízení a potom klepněte na Sdílet obrazovku.

2

Vyberte možnost optimalizace:

 • Optimalizace pro text a obrázky- Zobrazuje text a obrázky ve sdíleném obsahu v co největším rozlišení a srozumitelnosti.
 • Optimalizace pro video– Video se přehrává mnohem plynuleji, protože některé rozlišení je obětováno ve prospěch vyšší snímkové frekvence, aby se snížilo zpoždění a zvýšila plynulost ve sdíleném videu, animaci nebo dynamickém obsahu.
3

Až budete hotovi, klepněte na název zařízení v seznamu Mezery a potom klepněte na Ukončit sdílení.

Nemůžete se automaticky připojit k zařízení na webu, musíte se ručně připojit k zařízení.

Klikněte na název zařízení v aplikaci Webex App a klikněte na Sdílet obrazovku.


 

Pokud jste připojeni k desce Webex, můžete také kliknout na Open Space.