Administrator može da konfiguriše uređaje na mreži na različite načine. Možete imati lokalne uređaje ili uređaje u oblaku. Ovi uređaji mogu da izgledaju isto, ali uređaje možete koristiti na različite načine.

Za u objektu uređaje, nakon što omogućite ultrazvuk, možete automatski da se povežete sa uređajem čim uđete u istu sobu. Ove uređaje možete koristiti za bežično deljenje sadržaja sa ljudima u istoj sobi.

Za uređaje u oblaku možete se takođe automatski povezati pomoću ultrazvuka i bežično deliti sadržaj. Pored toga, možete da tražite određeni uređaj, koristite uređaj da biste se pridružili sastanku ili uputili poziv, a možete da optimizujete audio ili video prenos deljenog sadržaja.

1

Kliknite na dugme "naziv uređaja aplikacije Webex" i kliknite na "Deli ekran".

2

Kada se povežete sa uređajem u oblaku, možete da poboljšate stopa kadrova i audio za deljeni sadržaj:

 • Deli zvuk sa računara – zvuk se reprodukuje i svi mogu da čuju zvuk.
 • Optimizuj za video – sadržaj se prikazuje do 30 okvira u sekundi (fps) rezolucije 720p. Na primer, ako delite video ili palubu slajdova, stopa kadrova se povećava i to smanjuje sva kašnjenja.
3

Izaberite ekran ili aplikaciju koje želite da delite.

4

Pogledajte pregled sadržaja koji delite na vrhu ekrana. Uverite se da delite samo ono što želite i da svi na sastanku mogu da ga vide.


 

Da biste prikazali pregled nakon što nestaje, idite na karticu na kontrolnoj traci na vrhu ekrana i kliknite na strelicu nadole.

5

Dok delite, možete da izaberete sledeće:

 • Delite ekran da biste se prebacili na drugi ekran ili aplikaciju, bez potrebe da prvo prekinete deljenje.

 • Hvatajte beleške za označavanje deljenog ekrana tokom poziva ili sastanka.

 • Pauzirajte deljenje ekrana ili aplikacije.

 • Nastavite sa deljenjem vašeg ekrana ili aplikacije.

6

Kada završite, kliknite na "Zaustavi deljenje".

1

Kliknite na dugme "naziv uređaja aplikacije Webex" i kliknite na "Deli ekran".

2

Kada se povežete sa uređajem u oblaku, možete da poboljšate stopa kadrova i audio za deljeni sadržaj:

 • Deli zvuk sa računara – zvuk se reprodukuje na uređaju, a svi u sobi mogu da čuju zvuk.

  Aplikaciji Webex je potrebno proširenje za deljenje zvuka sa računara. Ako nemate ovaj lokal, aplikacija Webex preuzima kada kliknete na "Deli zvuk sa računara". Na računaru morate da imate administratorske dozvole da biste instalirali proširenje.

 • Optimizujte za video – sadržaj se prikazuje na uređaju do 30 okvira u sekundi (fps) rezolucije 720p. Na primer, ako delite video ili palubu slajdova povećavate stopa kadrova se povećava i to smanjuje sva kašnjenja.

3

Izaberite ekran ili aplikaciju koje želite da delite.

4

Pogledajte pregled sadržaja koji delite na vrhu ekrana. Uverite se da delite samo ono što želite i da svi na sastanku mogu da ga vide.


 

Da biste prikazali pregled nakon što nestaje, idite na karticu na kontrolnoj traci na vrhu ekrana i kliknite na strelicu nadole.

5

Dok delite, možete da izaberete sledeće:

 • Delite ekran da biste se prebacili na drugi ekran ili aplikaciju, bez potrebe da prvo prekinete deljenje.

 • Hvatajte beleške za označavanje deljenog ekrana tokom poziva ili sastanka.

 • Pauzirajte deljenje ekrana ili aplikacije.

 • Nastavite sa deljenjem vašeg ekrana ili aplikacije.

6

Kada završite, kliknite na "Zaustavi deljenje".

1

Dodirnite ikonu uređajaConnect to device, izaberite uređaj, a zatim dodirnite Deli ekran.

2

Izaberite opciju optimizacije:

 • Optimizuj za tekst i slike – Prikazuje tekst i slike u deljenom sadržaju u najvećoj rezoluciji i najjasnijem prikazu.
 • Optimizujte za video – video se reprodukuje mnogo nesmetano, jer se neka rezolucija povećava u korist veće stopa kadrova kako biste smanjili kašnjenje i povećali fluidnost u deljenom video zapisu, animacijama ili dinamičkom sadržaju.
3

Dodirnite Deli > Webex > pokreni emitovanje.

4

Kada završite, dodirnite stavku naziv uređaja "Prostori", a zatim dodirnite "Zaustavi emitovanje ".


 

Takođe možete da dodirnete crvenu traku statusa na vrhu ekrana i dodirnite "Zaustavi ".

1

Dodirnite ikonu uređajaConnect to device, izaberite uređaj, a zatim dodirnite Deli ekran.

2

Izaberite opciju optimizacije:

 • Optimizuj za tekst i slike – Prikazuje tekst i slike u deljenom sadržaju u najvećoj rezoluciji i najjasnijem prikazu.
 • Optimizujte za video – video se reprodukuje mnogo nesmetano, jer se neka rezolucija povećava u korist veće stopa kadrova kako biste smanjili kašnjenje i povećali fluidnost u deljenom video zapisu, animacijama ili dinamičkom sadržaju.
3

Kada završite, dodirnite stavku naziv uređaja "Prostori", a zatim dodirnite "Zaustavi deljenje".

Ne možete automatski da se povežete sa uređajem na vebu. Morate ručno da se povežete sa uređajem.

Kliknite na dugme "naziv uređaja aplikaciji Webex" i kliknite na "Deli ekran".


 

Ako ste povezani sa webex tablom, možete i da kliknete na "Otvori prostor".