Administrator kan konfigurere enheter på nettverket ditt på forskjellige måter. Du kan ha lokale enheter eller skyenheter. Disse enhetene kan vises på samme måte, men du kan bruke enhetene på forskjellige måter.

For lokale enheter, etter at du har aktivert ultralyd, kan du automatisk koble til enheten så snart du går inn i samme rom. Du kan bruke disse enhetene til å dele innhold trådløst med personer i samme rom.


Vær oppmerksom på at skyparing kreves når du deler innhold med Webex-appen på mobil. Aktiver skyparing for lokale Webex Edge-enheter for å dele.

For skyenheter kan du også automatisk koble til ved hjelp av ultralyd og dele innhold trådløst. I tillegg kan du søke etter en bestemt enhet, bruke enheten til å bli med i et møte eller ringe, og du kan optimalisere lyd eller video av det delte innholdet.

1

Klikk på enhetsnavnet i Webex App og klikk på Del skjerm.

2

Når du er koblet til en skyenhet, kan du også forbedre bildefrekvensen og lyden for delt innhold:

 • Del datamaskinlyd – Lyden spilles av, og alle kan høre lyden.
 • Optimaliser for video – Innholdet vises med opptil 30 bilder per sekund (fps) med en oppløsning på 720p. Hvis du for eksempel deler en video eller lysbilder, økes bildefrekvensen, og dette reduserer eventuell forsinkelse.
3

Velg skjermen eller appen du vil dele.

4

Se en forhåndsvisning av det du deler, øverst på skjermen. Sørg for at du bare deler det du vil, og at alle i møtet kan se det.


 

Hvis du vil vise forhåndsvisningen etter at den forsvinner, går du til fanen på kontrollinjen øverst på skjermen og klikker på pil ned.

5

Når du deler, kan du velge følgende:

 • Del skjermen for å bytte til en annen skjerm eller et annet program uten å måtte avslutte deling først.

 • Kommenter for å kommentere på en delt skjerm under en samtale eller et møte.

 • Pause for å sette deling av skjermen eller programmet på pause.

 • Fortsett for å fortsette å dele skjermen eller programmet.

6

Når du er ferdig, klikker du på Avslutt deling.

1

Klikk på enhetsnavnet i Webex App og klikk på Del skjerm.

2

Når du er koblet til en skyenhet, kan du også forbedre bildefrekvensen og lyden for delt innhold:

 • Del datamaskinlyd – Lyden spilles av på enheten, og alle i rommet kan høre lyden.

  Webex App trenger en utvidelse for å dele datamaskinens lyd. Hvis du ikke har denne utvidelsen, laster Webex App den ned når du klikker Del datamaskinlyd. Du må ha administratortillatelse på datamaskinen for å installere utvidelsen.

 • Optimaliser for video – Innholdet vises på enheten med opptil 30 bilder per sekund (fps) med en oppløsning på 720p. Hvis du for eksempel deler en video eller lysbilder, økes bildefrekvensen, og dette reduserer eventuell forsinkelse.

3

Velg skjermen eller appen du vil dele.

4

Se en forhåndsvisning av det du deler, øverst på skjermen. Sørg for at du bare deler det du vil, og at alle i møtet kan se det.


 

Hvis du vil vise forhåndsvisningen etter at den forsvinner, går du til fanen på kontrollinjen øverst på skjermen og klikker på pil ned.

5

Når du deler, kan du velge følgende:

 • Del skjermen for å bytte til en annen skjerm eller et annet program uten å måtte avslutte deling først.

 • Kommenter for å kommentere på en delt skjerm under en samtale eller et møte.

 • Pause for å sette deling av skjermen eller programmet på pause.

 • Fortsett for å fortsette å dele skjermen eller programmet.

6

Når du er ferdig, klikker du på Avslutt deling.

1

Trykk på enhetsikonet , velg en enhet, og trykk deretter på Del skjerm.

2

Velg optimaliseringsalternativ:

 • Optimaliser for tekst og bilder – Viser tekst og bilder i det delte innholdet med høyest mulig oppløsning og klarhet.
 • Optimaliser for video – Videoen spilles av mye jevnere, siden noe oppløsning ofres til fordel for en høyere bildefrekvens for å redusere forsinkelser og øke flyten i den delte videoen, animasjonen eller det dynamiske innholdet.
3

Trykk på Del > Webex > Start kringkasting.

4

Når du er ferdig, trykker du på enhetsnavnet i Områder-listen, og deretter trykker du på Stopp kringkasting.


 

Du kan også trykke på den røde statuslinjen øverst på skjermen og deretter Stopp.

1

Trykk på enhetsikonet , velg en enhet, og trykk deretter på Del skjerm.

2

Velg optimaliseringsalternativ:

 • Optimaliser for tekst og bilder – Viser tekst og bilder i det delte innholdet med høyest mulig oppløsning og klarhet.
 • Optimaliser for video – Videoen spilles av mye jevnere, siden noe oppløsning ofres til fordel for en høyere bildefrekvens for å redusere forsinkelser og øke flyten i den delte videoen, animasjonen eller det dynamiske innholdet.
3

Når du er ferdig, trykker du på enhetsnavnet i Områder-listen, og deretter trykker du på Avslutt deling.

Du kan ikke koble til en enhet på nettet automatisk, du må koble til en enhet manuelt.

Klikk på enhetsnavnet i Webex App-appen og klikk på Del skjerm.


 

Hvis du er koblet til en Webex Board-enhet, kan du også klikke på Åpne område.