Použití konfiguračních šablon vám ušetří čas při konfiguraci zařízení. Při vytváření šablony můžete napsat popis. Všechny šablony, které jste vytvořili, jsou k dispozici v ovládacím centru a později je můžete použít, upravit a zkopírovat.

Omezení
  • Použití šablony je jednorázová operace. Pokud upravíte šablonu, konfigurace na zařízení, na které je použita, se nezmění. Chcete-li aktualizovat konfiguraci, musíte ji na zařízení použít znovu.

  • Možné problémy s výkonem při aplikaci šablony na mnoho zařízení najednou a při aplikaci šablon s mnoha konfiguracemi.

1

V zobrazení pro zákazníky přejděte https://admin.webex.comdo části Zařízení a vyberte možnost Šablony. Klikněte na možnost Vytvořit šablonu.

2

Dejte šabloně jedinečný název. Můžete také přidat popis šablony. Poté klikněte na tlačítko Další.

3

Přidejte konfiguraci, kterou chcete v šabloně. Po přidání všech konfigurací, které potřebujete, klikněte na tlačítko Další a zkontrolujte změny. Konfigurace můžete také upravovat a odebírat z této stránky. Pokud se vyskytnou nějaké chyby, budete na ně upozorněni na této stránce. Pro vytvoření a uložení šablony klikněte na tlačítko Vytvořit.

Šablonu si můžete stáhnout jako soubor CSV.

Více informací o jednotlivých konfiguracích pro zařízení se systémem RoomOS naleznete v částihttps://roomos.cisco.com/.

Více informací o jednotlivých konfiguracích telefonu Webex Room Phone naleznete v článku Přidat funkce do telefonu Room Phone.


 

Pokud používáte konfiguraci na hromadných zařízeních, získáte možnost uložit konfiguraci jako novou šablonu, kterou můžete později použít.

Po vytvoření šablon se tyto šablony uloží do Control Hubu a můžete je aplikovat na zařízení.

1

V zobrazení pro zákazníky přejděte https://admin.webex.comdo části Zařízení a vyberte zařízení nebo zařízení, která chcete nakonfigurovat.

2

U více zařízení klikněte v pravé nabídce na položku Upravit a vyberte možnost Šablony zařízení.

U jednotlivého zařízení vyberte na stránce zařízení možnost Šablony zařízení.

3

V rozevíracím seznamu vyberte šablonu, kterou chcete použít, a klikněte na tlačítko Další. Zkontrolujte změny a pro použití konfigurací klikněte na tlačítko Použít.

Můžete se vrátit a upravit šablony, které jste vytvořili. Můžete také odstranit ty, které již nepotřebujete.

1

V zobrazení pro zákazníky přejděte https://admin.webex.comdo části Zařízení a vyberte možnost Šablony. Vyberte šablonu, kterou chcete změnit.

2

Přejděte do části Akce a vyberte možnost Upravit nebo Smazat.

Úprava šablon probíhá stejným způsobem, jakým jste je vytvořili. Pokud jste upravili šablonu, musíte ji použít znovu, aby se změny projevily na zařízení.