Korišćenje šablona konfiguracija vam štedi vreme koje trošite na konfigurisanje uređaja. Opis možete napisati kada kreirate obrazac. Svi šabloni koje kreirate dostupni su na platformi Control Hub i možete ih kasnije primenjivati, uređivati i kopirati.

Ograničenja
  • Primena obrasca je jednokratna operacija. Ako uredite šablon, konfiguracije na uređaju na koji se primenjuje se neće promeniti. Morate ga ponovo primeniti na uređaj da bi se konfiguracije ažurirale.

  • Mogući problemi sa performansama prilikom primene šablona na mnoge uređaje odjednom i prilikom primene šablona sa mnogim konfiguracijama.

  • Dostupno za uređaje registrovane u oblaku i uređaje povezane sa edge za uređaje sa upravljanim konfiguracijama platforme Control Hub omogućenim u usluzi RoomOS 11.1 ili novijim.

1

Iz prikaza klijenta u datoteci https://admin.webex.comizaberite stavku Uređaji i izaberite stavku Obrasci. Kliknite na Kreiraj šablon.

2

Dajte šablonu jedinstveno ime. Možete i da dodate opis obrasca. Nakon toga kliknite na dugme Dalje.

3

Dodajte konfiguraciju koju želite u obrazac. Kada dodate sve konfiguracije koje su vam potrebne, kliknite na dugme "Dalje" i pregledajte promene. Konfiguracije možete da uređujete i uklanjate sa ove stranice. Ako ima grešaka, dobićete obaveštenje o njima na ovoj stranici. Kliknite na "Kreiraj " da biste kreirali i sačuvali obrazac.

Možete preuzeti obrazac kao CSV datoteka.

Da biste pročitali više o pojedinačnim konfiguracijama uređaja koji rade sa RoomOS-om, pogledajte https://roomos.cisco.com/.

Da biste pročitali više o pojedinačnim konfiguracijama za Webex Room Phone članku "Dodaj funkcije u Room Phone".


 

Ako masovno primenjujete konfiguracije na uređaje, dobijate opciju da sačuvate konfiguracije kao novi obrazac koji možete da koristite kasnije.

Nakon što kreirate obrasce, oni se čuvaju na Control Hub lokaciji i možete ih primeniti na uređaje.

1

Iz prikaza klijenta u prozoru https://admin.webex.comIzaberite stavku Uređaji i izaberite uređaj ili uređaje koje želite da konfigurišete.

2

Za više uređaja kliknite na "Uredi" i izaberite stavku "Šabloni konfiguracije" u meniju desne ruke.

Za pojedinačni uređaj izaberite šablone konfiguracije na stranici uređaja.

3

Izaberite obrazac koji želite da primenite na prozoru padajuća lista kliknite na "Dalje ". Pregledajte promene i kliknite na " Primeni" da biste primenili konfiguracije.

Možete da se vratite i uredite obrasce koje ste kreirali. Takođe možete da izbrišete one koje vam više nisu potrebne.

1

Iz prikaza klijenta u datoteci https://admin.webex.comizaberite stavku Uređaji i izaberite stavku Obrasci. Izaberite obrazac koji želite da promenite.

2

Idite na radnje i izaberite ili Uredi ili Izbriši.

Uređivanje šablona prati isti proces koji ste koristili za kreiranje. Kada uredite šablon, morate ga ponovo primeniti da bi promene stupile na snagu na uređaju.