Korišćenjem šablona za konfiguraciju uštedite vreme na uređajima za konfigurisanje. Možete da napišete opis kada napravite šablon. Svi šabloni koje ste napravili dostupni su u Kontrolnom centru, a kasnije možete da ih primenite, izmenite i kopirate.

Ograničenja
  • Primena šablona je jednokratna operacija. Ako izmenite šablon, konfiguracije na uređaju na koji je primenjen se neće menjati. Morate ponovo da ga primenite na uređaj da biste ažurirali konfiguracije.

  • Mogući problemi sa performansama pri primeni šablona na mnoge uređaje odjednom i pri primeni šablona sa mnogim konfiguracijama.

1

U korisničkom prikazu idite https://admin.webex.comna Uređaje i izaberite Šablone. Kliknite na Napravi šablon.

2

Dajte šablonu jedinstveno ime. Možete da dodate i opis šablona. Nakon toga kliknite na Sledeće.

3

Dodajte konfiguraciju koju želite u šablon. Nakon što dodate sve potrebne konfiguracije, kliknite na Dalje i pregledajte promene. Na ovoj stranici takođe možete da izmenite i uklonite konfiguracije. Ako dođe do bilo kakvih grešaka, dobićete obaveštenje o njima na ovoj stranici. Kliknite na Kreiraj da biste napravili i sačuvali šablon.

Šablon možete da preuzmete kao CSV datoteku.

Da biste pročitali više o pojedinačnim konfiguracijama za uređaje koji pokreću RoomOS, pogledajtehttps://roomos.cisco.com/.

Više informacija o pojedinačnim konfiguracijama za Webex Room Phone potražite u članku Dodaj značajke u Room Phone.


 

Ako primenjujete konfiguracije na uređajima u rinfuzi, dobijate opciju da sačuvate konfiguracije kao novi šablon koji možete da koristite kasnije.

Nakon što napravite šablone, oni se čuvaju u Kontrolnom centru i možete da ih primenite na uređaje.

1

U korisničkom prikazu idite https://admin.webex.comna Uređaje i izaberite uređaj ili uređaje koje želite da konfigurišete.

2

Za više uređaja, kliknite na Izmeni i izaberite Šabloni uređaja u desnom meniju.

Za pojedinačni uređaj, izaberite Šabloni uređaja na stranici uređaja.

3

Izaberite šablon koji želite da primenite sa padajuće liste i kliknite na Sledeće. Pregledajte promene i kliknite na Primeni da biste primenili konfiguracije.

Možete da se vratite i izmenite šablone koje ste napravili. Takođe možete da izbrišete one koji vam više nisu potrebni.

1

U korisničkom prikazu idite https://admin.webex.comna Uređaje i izaberite Šablone. Izaberite šablon koji želite da promenite.

2

Idite na Radnje i izaberite Izmeni ili Izbriši.

Uređivanje šablona prati isti proces koji ste koristili za kreiranje šablona. Kada izmenite šablon, morate ponovo da ga primenite da bi izmene stupile na snagu na uređaju.