Události (nové) jsou k dispozici na webech verze 41.4 a novějších.


Webex pro státní správu nepodporuje režim webového vysílání.

Plánování

Funkce a možnosti

Režim webináře

Režim webového vysílání

Podpora mobilní aplikace Webex Meetings

Ano


 

Webináře nelze naplánovat pomocí mobilní aplikace.

Ano


 

Webcasty nelze naplánovat ani spustit pomocí mobilní aplikace.

Webex pro vládní podporu

Ano


 

Webex pro státní správu podporuje webináře pro plány podporující až 3000 uživatelů.

Ne

Aktualizovaný webový plánovač

Ano

Ano

Maximální počet účastníků

Na základě zakoupené kapacity plánu s maximálně 10 000 účastníky a 500 hostiteli, kohostiteli a panelisty.

Na základě plánované kapacity zakoupené s maximálně 100 000 účastníky a 500 hostiteli, kohostiteli a panelisty.


 

Režim webového vysílání je k dispozici pouze pro plány, které podporují 3000 nebo více uživatelů.

Maximální počet hostitelů, kohostitelů a panelistů

500

500

Šablony událostí v plánovači

Ano

Ne

Přidání spoluhostitele

Ano

Ano

Povolit automatické tréninkové relace

Ano

Ano

Povolit automatické nahrávání

Ano

Ano

Registrace účastníka

Ano

Ano

Požadovaná možnost ID registrace

Ano

Ano

Heslo k registraci

Ano

Ano

Automatické schvalování registrace

Ano

Ano

Implementace registračního limitu

Ano

Ano

Vlastní stránka registrace události

Pokud webinář vyžaduje registraci

Ano

Vlastní vstupní stránka události

Pokud webinář vyžaduje registraci

Ano

Plánování rozhraní REST API

Ano

Ne

E-mailové pozvánky

Ano


 

Panelisté automaticky obdrží pozvánky po naplánování. Pozvánky jsou účastníkům odesílány poté, co hostitel schválí jejich registraci nebo pokud jim hostitel pozvánku předá.

Ano


 

Panelisté automaticky obdrží pozvánky po naplánování. Pozvánky jsou účastníkům odesílány poté, co hostitel schválí jejich registraci nebo pokud jim hostitel pozvánku předá.

E-mailová připomenutí

Ano


 

Nepodporuje více automatizovaných e-mailů s připomenutím.

Ano


 

Nepodporuje více automatizovaných e-mailů s připomenutím.

V případě, že

Funkce a možnosti

Režim webináře Režim webového vysílání

Role (Hostitel, Kohosovate, panelista, účastník)

Ano

Ano

Chatujte se všemi pro účastníky, panelisty, hostitele a spoluhostitele

Ano

Ano

Připojte se prostřednictvím videoza zařízení

Pouze panelisté, hostitelé a spoluhostitelé.

Pouze panelisté, hostitelé a spoluhostitelé.

Maximální počet hostitelů, kohostitelů a panelistů, kteří se mohou připojit prostřednictvím videozačíslače

200

200

Kdo může zobrazit seznam účastníků

Seznam účastníků mohou zobrazit pouze hostitelé, spoluhostitelé a panelisté.

Seznam účastníků mohou zobrazit pouze hostitelé, spoluhostitelé a panelisté.

Asistent Webex pro schůzky Webex

Ano


 

Asistent Webex pro schůzky Webex je součástí plánů podporujících 3000 nebo více uživatelů a jako doplněk pro plány podporující až 1000 uživatelů.

Ne

Živé skryté titulky a přepis událostí

Ano

Ne

Překlad v reálném čase

Ano


 

Tento doplněk lze zakoupit pro plány podporující až 10 000 uživatelů.

Ne

HD video

Ano

Ano

Video reproduktoru je vidět

Ano

Ano

Přizpůsobení a synchronizace zobrazení fáze

Ano

Ne

Přiblížení a oddálení v zobrazení mřížky

Ano

Ne

Konkrétní zobrazení rozložení mřížky, skládaný, aktivní reproduktor nebo obsah pouze pro účastníky

Ne

Ano

Moderované ztlumení

Ano

Ano

Hostitel/kohostitelé mohou ztlumit publikum

Ano

Ne

Animované reakce na emodži

Ano

Ne

Hudební režim

Ano

Ano

Odstranění šumu na pozadí

Ano

Ano

Profily přehledů lidí

Ano

Ne

Q&A ( Pouze desktopové a webové aplikace Webex)

Ano

Ano

Správa karet v Q&A (pouze webová aplikace)

Ano

Ne

Nastavení priority pro otázky zodpovězené slovně v Q&A (pouze webová aplikace)

Ano

Ne

Pořádání anket

Ne

Ano

Připojte se prostřednictvím videoza zařízení

Pouze panelisté, hostitelé a spoluhostitelé.

Pouze panelisté, hostitelé a spoluhostitelé.

Ovládací prvek rozložení

Ano s nastavením zobrazení fáze; účastník si může vybrat vlastní rozložení.

Ano s nastavením rozložení živého přenosu; všichni účastníci uvidí stejné rozložení.

Zamknout událost

Ano

Ne

Tabule a anotace

Ano

Ne

Optimalizace sdílení pohybu a videa

Ano

Ano

Sdílení videa

Ano

Ano

Funkce a analýzy po události

Funkce a možnosti

Režim webináře

Režim webového vysílání

Zpráva o registraci

Ano

Ano

Zpráva o docházce

Ano

Ne