Events (nieuw) is beschikbaar op sites met versie 41.4 en later.


Webex voor overheid ondersteunt de webcastmodus niet.

Plannen

Functies en mogelijkheden

Webinar-modus

Webcastmodus

Webex Meetings voor mobiele apps

Ja


 

Webinars kunnen niet worden gepland met de mobiele app.

Ja


 

Webcasts kunnen niet worden gepland of gestart met de mobiele app.

Ondersteuning van Webex voor de overheid

Ja


 

Webex voor de overheid ondersteunt webinars voor abonnementen met ondersteuning voor maximaal 3000 gebruikers.

Nee

Bijgewerkte webplanster

Ja

Ja

Maximumaantal deelnemers

Op basis van de aangeschafte plancapaciteit met maximaal 10.000 deelnemers en 500 hosts, cohosts en panelleden.

Op basis van de aangeschafte plancapaciteit met maximaal 100.000 deelnemers en 500 hosts, cohosts en panelleden.


 

De Webcast-modus is alleen beschikbaar voor abonnementen met ondersteuning voor 3000 of meer gebruikers.

Maximumaantal hosts, cohosts en panelleden

500

500

Gebeurtenissjablonen in de planning

Ja

Nee

Een cohost toevoegen

Ja

Ja

Automatische oefensessies inschakelen

Ja

Ja

Automatisch opnemen inschakelen

Ja

Ja

Deelnemerregistratie

Ja

Ja

Optie Registratie-id vereist

Ja

Ja

Registratiewachtwoord

Ja

Ja

Automatische goedkeuring registratie

Ja

Ja

Registratielimiet implementeren

Ja

Ja

Aangepaste pagina gebeurtenisregistratie

Als webinar registratie vereist

Ja

Aangepaste bestemmingspagina gebeurtenis

Als webinar registratie vereist

Ja

Rest API plannen

Ja

Nee

Uitnodigingsberichten

Ja


 

Panelleden ontvangen automatisch uitnodigingen na het plannen. Uitnodigingen worden naar deelnemers verzonden nadat de host hun registratie heeft goedgekeurd of als de host de uitnodiging naar hen doorsturen.

Ja


 

Panelleden ontvangen automatisch uitnodigingen na het plannen. Uitnodigingen worden naar deelnemers verzonden nadat de host hun registratie heeft goedgekeurd of als de host de uitnodiging naar hen doorsturen.

Herinneringse-mails

Ja


 

Meerdere geautomatiseerde herinneringse-mails worden niet ondersteund.

Ja


 

Meerdere geautomatiseerde herinneringse-mails worden niet ondersteund.

In gebeurtenis

Functies en mogelijkheden

Webinarmodus Webcastmodus

Rollen (Host, Cohost, Panellid, Deelnemer)

Ja

Ja

Chatten met iedereen voor deelnemers, panelleden, host en cohosts

Ja

Ja

Deelnemen via videoapparaat

Alleen panelleden, hosts en cohosts.

Alleen panelleden, hosts en cohosts.

Maximumaantal hosts, cohosts en panelleden dat kan deelnemen via een videoapparaat

200

200

Wie kan de deelnemerslijst bekijken

Alleen host, cohosts en panelleden kunnen de deelnemerslijst bekijken.

Alleen host, cohosts en panelleden kunnen de deelnemerslijst bekijken.

Webex-assistent voorWebex Meetings

Ja


 

Webex-assistent voor Webex Meetings is opgenomen in plannen voor ondersteuning van 3000 of meer gebruikers en als een invoeg voor plannen met ondersteuning voormaximaal 1000 gebruikers.

Nee

Live ondertiteling en gebeurtenistranscriptie

Ja

Nee

Realtime vertaling

Ja


 

Deze invoeging kan worden aangeschaft voor plannen met maximaal 10.000 gebruikers.

Nee

HD-video

Ja

Ja

Video van de spreker kan worden gezien

Ja

Ja

Weergave van en synchronisatiefase aanpassen

Ja

Nee

In- en uitzoomen op de rasterweergave

Ja

Nee

Specifieke raster-, gestapelde, actieve spreker- of alleen-inhoudsindelingsweergave voor deelnemers

Nee

Ja

Gedempt

Ja

Ja

Host/cohosts kunnen het dempen van het publiek dempen

Ja

Nee

Emoji-animatiereacties

Ja

Nee

Muziekmodus

Ja

Ja

Verwijderen van achtergrondgeluid

Ja

Ja

People insights-profielen

Ja

Nee

vraag en antwoord(alleen Webex-desktop- en web-apps)

Ja

Ja

Tabbladen beheren in vraag en antwoord (alleen web-app)

Ja

Nee

Prioriteit instellen voor vragen die mondeling zijn beantwoord in vraag en antwoord (alleen web-app)

Ja

Nee

Enquête

Nee

Ja

Deelnemen via videoapparaat

Alleen panelleden, host en cohosts.

Alleen panelleden, host en cohosts.

Lay-outbeheer

Ja met instellingen voor faseweergave; deelnemer kan zelf de lay-out kiezen.

Ja met instellingen voor livestreamlay-out; alle deelnemers zien dezelfde indeling.

Gebeurtenis vergrendelen

Ja

Nee

Whiteboards en aantekeningen

Ja

Nee

Optimaliseren voor delen voor bewegend beeld en video

Ja

Ja

Video delen

Ja

Ja

Functies en analyses na de gebeurtenis

Functies en mogelijkheden

Webinar-modus

Webcastmodus

Registratierapport

Ja

Ja

Aanwezigheidsrapport

Ja

Nee