Resetovat anketu

Slido je k dispozici na Webex Setkání a Webex Webinars. Můžete použít Slido v Webex Setkání na verzích 41.6 a novějších stránkách, a Webex Webinars na verzích 41.9 a novějších stránkách. Slido ankety a otázky a odpovědi ve webinářích jsou k dispozici až pro 10 000 účastníků, zatímco kvízy jsou k dispozici až pro 5 000 účastníků.

1

Během schůzky nebo webináře přejděte do části Aplikace >Slido.

2

Vyberte, Slido která obsahuje anketu.

3

Na kartě Průzkumy najděte průzkum a klikněte na možnost > Obnovit výsledky.

4

Klepnutím na tlačítko Reset (Obnovit) potvrďte, že chcete výsledky obnovit. Obnovení nelze vrátit zpět.