איפוס סקר

Slido זמין בפגישות Webex ובסמינרים מקוונים שלWebex. אתה משתמש באפשרות בפגישות Slido Webex בפגישות גירסה 41.6 ובאתרים מאוחריםיותר, ובסמינרים מקוונים של Webex בגירסה 41.9 ובאתרים מאוחריםיותר. Slido סקרים ושאלות ותשובות בסמינרים מקוונים זמינים עבור עד 10,000 משתתפים, בעוד שחידונים זמינים עבור עד 5,000 משתתפים.

1

במהלך פגישה או סמינר מקוון, עבור אל אפליקציות > . Slido

2

בחר את הקובץ Slido המכיל את הסקר.

3

בכרטיסיה סקרים, אתר את הסקר ולחץ על > תוצאותאיפוס.

4

לחץ על איפוס כדי לאשר שברצונך לאפס את התוצאות. לא ניתן לבטל את האיפוס.