Resetujte anketu

Slido je dostupan u Webex Meetings i Webex Webinars. Možete koristiti Slido u Webex Meetings na verziji 41.6 i novijim sajtovima, i u Webex Webinars na verziji 41.9 i novijim sajtovima. Slido ankete i pitanja i odgovori na vebinarima dostupni su za do 10.000 učesnika, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 učesnika.

1

Tokom sastanka ili vebinara idite na Aplikacije >Slido.

2

Izaberite opciju Slido koja sadrži anketu.

3

Na kartici Ankete pronađite anketu i kliknite na > Resetuj rezultate.

4

Kliknite na Reset (Resetiraj) da biste potvrdili da želite da resetujete rezultate. Ne možete poništiti resetovanje.