Můžete využít rozšířené možnosti zabezpečení dodané s webem Webex, jako jsou požadavky na delší heslo a nastavení zmrazení účtu po několika neúspěšných pokusech o přihlášení.