ניהול אבטחת האתר

באפשרותך למנף אפשרויות אבטחה משופרות שמגיעות עם אתר Webex שלך , כגון דרישות סיסמה ארוכות יותר והגדרת הקפאת חשבון לאחר מספר ניסיונות כניסה כושלים.

האם המאמר הועיל לך?