1

V záhlaví aplikace klikněte na tlačítko a vyberte Odeslat přímou zprávu.

2

Zadejte e-mailovou adresu osoby a vyberte Pozvat na Webex. Po připojení kWebexu uvidí váš prostor v aplikaci.

Ke kontaktům můžete webexu udělit přístup, na svém zařízení vyberte Nastavení > Kontakty Teams > , abyste si mohli vybrat jméno místo toho, abyste při vytváření pozvánky zapisování jejich e-mailové adresy.

1

Přejděte na Zprávy , klepněte na , vyberte Odeslatpřímou zprávu a zadejte e-mailovou adresu osoby, kterou chcete pozvat, a klepněte na Vrátit.

2

Napište jim zprávu a klepněte na Odeslat. Po připojení kWebexu se v aplikaci zobrazí vaše zpráva.

Ke svým kontaktům můžete webexu udělit přístup, na svém zařízení vyberte Nastavení > Aplikace > Oprávnění Webex > > Telefon , abyste si mohli vybrat jméno místo psaní jejich e-mailové adresy při vytvářenípozvánky.

1

Přejděte na Zprávy , klepněte na , vyberte Odeslatpřímou zprávu , klepněte na Přidat osobu , zadejtee-mailovou adresu osoby, kterou chcete pozvat, a klepněte na VYTVOŘIT.

2

Napište jim zprávu a klepnutím je odešlete. Po připojení kWebexu se v aplikaci zobrazí vaše zpráva.

1

Přejděte na Zprávy.

2

V seznamu Spaces klikněte na Invite people toWebex.

3

Zadejte e-mailové adresy lidí, které chcete pozvat.