1

U zaglavlju aplikacije kliknite , a zatim odaberite Pošalji izravnu poruku.

2

Upišite adresu e-pošte osobe i odaberite Pozovi na Webex. Nakon što se pridruže aplikaciji Webex, vidjet će vaš prostor u aplikaciji.

Webex aplikaciji možete omogućiti pristup svojim kontaktima, na uređaju odaberite Postavke > Teams > kontakte da biste samoodabrali ime umjesto da napišete njihovu adresu e-pošte prilikom stvaranja pozivnice.

1

Otvorite Poruke, dodirnite , odaberite Pošalji izravnu poruku, a zatim upišite adresu e-pošte osobe koju želite pozvati, a zatim dodirnite vrati.

2

Zapišite im poruku, a zatim dodirnite Pošalji. Nakon što se pridruže aplikaciji Webex, vidjet će vašu poruku u aplikaciji.

Webex aplikaciji možete dati pristup svojim kontaktima, na uređaju odaberite Postavke > Aplikacije > Webex >Dopuštenja > Telefon , kako biste samo odabrali ime umjesto da napišete njihovu adresu e-pošte prilikom stvaranja pozivnice.

1

Otvorite Poruke, dodirnite , odaberite Pošalji izravnu poruku, dodirnite Dodajosobu , zatim upišite adresu e-pošte osobe koju želite pozvati, a zatim dodirnite STVORI.

2

Napišite im poruku, a zatim dodirnite da biste je poslali. Nakon što se pridruže aplikaciji Webex, vidjet će vašu poruku u aplikaciji.

1

Otvorite Poruke.

2

Ispod popisa Razmaci kliknite Pozovi osobe na Webex.

3

Unesite adrese e-pošte osoba koje želite pozvati.