1

W nagłówku aplikacji kliknij pozycję , a następnie wybierz pozycję Wyślij wiadomość bezpośrednią.

2

Wpisz adres e-mail osoby i wybierz pozycję Zaproś do Webex. Po dołączeniu do aplikacjiWebex zobaczą Twoje miejsce w aplikacji.

Możesz przyznać aplikacji Webex dostęp do swoich kontaktów, na urządzeniu wybierz Ustawienia > Teams > Kontakty , abyumożliwić Ci wybranie nazwy zamiast wypisywania ich adresu e-mail podczas tworzenia zaproszenia.

1

Przejdź do obszaru Wiadomości, naciśnij pozycję , wybierz pozycję Wyślij wiadomość bezpośrednią, a następnie wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić, a następnie naciśnij pozycję Powrót.

2

Napisz do nich wiadomość, a następnie stuknij pozycję Wyślij. Po dołączeniu do aplikacji Webexzobaczą Twoją wiadomość w aplikacji.

Możesz przyznać aplikacji Webex dostęp do swoich kontaktów, na urządzeniu wybierz Ustawienia > aplikacje >Webex > uprawnienia > telefon , aby umożliwić Ci wybranie nazwy zamiast wypisywania ich adresu e-mail podczas tworzenia zaproszenia.

1

Przejdź do obszaru Wiadomości, naciśnij pozycję , wybierz pozycję Wyślij wiadomość bezpośrednią, naciśnij pozycję Dodaj osobę , a następnie wpisz adrese-mail osoby, którą chcesz zaprosić, a następnie naciśnij pozycję UTWÓRZ.

2

Napisz do nich wiadomość, a następnie dotknij, aby wysłać. Po dołączeniu do aplikacji Webexzobaczą Twoją wiadomość w aplikacji.

1

Przejdź do sekcji Wiadomości.

2

Pod listą Spaces kliknij Zaproś osoby do Webex.

3

Wprowadź adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić.