1

W nagłówku aplikacji kliknij pozycję , a następnie wybierz pozycję Wyślij wiadomość bezpośrednią.

2

Wpisz adres e-mail danej osoby i wybierz pozycję Zaproś do webex. Po dołączeniu do Webex, zobaczą Twoje miejsce w aplikacji.

Możesz dać Webex dostęp do kontaktów, na urządzeniu wybierz Ustawienia >Zespoły > Kontakty, aby umożliwić po prostu wybrać nazwę zamiast wypisywać ich adres e-mail podczas tworzenia zaproszenia.

1

Przejdź do strony Wiadomości , naciśnij pozycję Wyślij wiadomośćbezpośrednią , a następnie wpisz adrese-mail osoby, którą chcesz zaprosić, a następnie naciśnij pozycję Powrót.

2

Napisz do nich wiadomość, a następnie naciśnij pozycję Wyślij. Po dołączeniu do Webex, zobaczą Twoją wiadomość w aplikacji.

Możesz dać Webex dostęp do kontaktów, na urządzeniu wybierz Ustawienia >Aplikacje >Webex > Uprawnienia > Telefon , aby umożliwić po prostu wybrać nazwę zamiastwypisywać ich adres e-mail podczas tworzenia zaproszenia.

1

Przejdź do strony Wiadomości , naciśnij pozycję Wyślij wiadomośćbezpośrednią , naciśnij pozycję Dodaj osobę, a następnie wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić, a następnie naciśnij pozycję UTWÓRZ.

2

Napisz do nich wiadomość, a następnie naciśnij, aby ją wysłać. Po dołączeniu do Webex, zobaczą Twoją wiadomość w aplikacji.

1

Przejdź do wiadomości.

2

Poniżej listy Spacje kliknij pozycję Zaproś osoby dowebexu .

3

Wprowadź adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić.