1

U zaglavlju aplikacije kliknite na , a zatim izaberite Pošalji direktnu poruku.

2

Unesite broj osobe i e-adresa izaberite "Uputi poziv za Webex". Nakon što se pridruže Webex aplikaciji, videće vaš prostor u aplikaciji.

Aplikaciji Webex dati pristup svojim kontaktima, na uređaju izaberite stavku Postavke > Teams > Contacts, da biste vam omogućili da samo izaberete ime umesto da zapisujete njihove e-adresa zapise kada kreirate pozivnicu.
1

Idite na razmena poruka, izaberite , izaberite Pošalji direktnu poruku, a zatim unesite e-adresa osobe koju želite da pozovete i dodirnite "Vrati".

2

Napišite im poruku, a zatim dodirnite Pošalji. Nakon što se pridruže Webex aplikaciji, videće vašu poruku u aplikaciji.

Možete da Webex aplikaciji dati pristup svojim kontaktima, a na uređaju izaberite stavku Postavke > Aplikacije > Webex > Dozvole > telefon, kako biste samo izabrali ime umesto da zapisujete njihov e-adresa kada kreirate pozivnicu.
1

Idite na stranicu razmena poruka, izaberite Stavku Pošalji direktnu poruku, dodirnite "Dodaj osobu", a zatim otkucajte ime e-adresa osobe koju želite da pozovete, a zatim dodirnite KREIRAJ.

2

Napišite im poruku, a zatim dodirnite da biste poslali. Nakon što se pridruže Webex aplikaciji, videće vašu poruku u aplikaciji.

1

Idite u razmena poruka.

2

Ispod liste prostora kliknite na dugme Pozovi osobe da Webex.

3

Unesite e-adrese ljudi koje želite da pozovete.