1

U zaglavlju aplikacije kliknite na dugme , a zatim izaberite Pošalji direktnu poruku.

2

Otkucajte e-adresu osobe i izaberite stavku Pozovi na Webex. Kada se pridruže Webexaplikaciji , videće vaš prostor u aplikaciji.

Webex aplikaciji možete dati pristup kontaktima, na uređaju izaberite stavku Postavke > Teams > Kontakti , da biste samoizabrali ime umesto da pišete njihovu e-adresu kada kreirate poziv.

1

Idite na stavku Poruke, dodirnite , izaberite Pošalji direktnu poruku , azatim otkucajte e-adresu osobe koju želite da pozovete i dodirnite povratak.

2

Zapišite im poruku, a zatim dodirnite Pošalji. Kada se pridruže Webexaplikaciji , videće vašu poruku u aplikaciji.

Webex aplikaciji možete dati pristup kontaktima, na uređaju izaberite stavku Postavke > Aplikacije > Webex > Dozvole > Phone , da vam dozvoli da samoizaberete ime umesto da pišete njihovu e-adresu kada kreirate poziv.

1

Idite na stavku Poruke, dodirnite , izaberite Pošalji direktnu poruku , dodirnite Dodaj osobu , azatim otkucajte e-adresu osobe koju želite da pozovete, a zatim dodirnite CREATE.

2

Napišite im poruku, a zatim tapnite da biste je poslali. Kada se pridruže Webexaplikaciji , videće vašu poruku u aplikaciji.

1

Idite na aplikaciju"Poruke".

2

Ispod liste "Razmaci" izaberite stavku Pozovi osobe na Webex.

3

Unesite e-adrese osoba koje želite da pozovete.